تشخیص کانون صرع زا توسط روش تکمیلی«Ictal SPECT»

یک متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص صرع گفت: در مواردی مانند وجود ترکش که امکان MRI وجود ندارد با استفاده از روش Ictal SPECT می توان کانون صرع زا را تشخیص داد.

دکتر جعفر مهوری در گفت وگو با ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: در مواردی که لازم است کانون صرع زا را تشخیص دهند با تزریق ماده رادیواکتیو در ابتدای تشنج، کانون صرع زا ماده رادیواکتیو را به خود جذب کرده و در خود نگه می‌دارد به طوری که بعد از پایان تشنج این فرصت باقی می‌ماند تا توسط دوربین مخصوص مواد رادیواکتیو از سر بیمار عکسبرداری شود و این کانون در این تصاویر به خوبی تشخیص داده می‌شود که این به تشخیص کانون صرع زا کمک می‌کند.

وی افزود: مواردی که در MRI ضایعه مغزی دیده نمی‌شود و ضایعات متعددی وجود دارد با استفاده از این ماده می‌توان ضایعات یا مناطقی که در MRI دیده نمی‌شود کانون صرع زا را تشخیص داد.

مهوری تصریح کرد: این روش برای اولین بار در کشورمان و بر روی 43 بیمار در بیمارستان خاتم الانبیاء انجام شده است که موفقیت آمیز بوده است.

این فوق تخصص صرع اظهار کرد: در مواردی که فرد ترکش و یا ضایعه وسیع دارد و نمی توان MRI انجام داد با استفاده از روش Ictal SPECT در حین مانیتورینگ ماده رادیواکتیو t99 را تزریق و کانون صرع زا را تشخیص می دهیم.