متخصصان سوئدي تاكيد كردند افرادي كه در بين ساعات كاري، ورزش مي‌كنند حتي اگر زمان كمتري كار كنند اما بازده كاري آنها افزايش پيدا مي‌كند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، متخصصان انستيتو مطالعاتي كارولنيسكا در استكهلم براي دستيابي به اين نتايج روي كارمندان يك سازمان بزرگ بهداشت عمومي دهان و دندان در سوئد مطالعه كردند.

به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس، اين بررسي‌ها كه به طور مفصل در مجله طب مشاغل و محيط زيست به چاپ رسيده تاييد مي‌كند كارمنداني كه در ساعات كاري ورزش مي‌كنند هم بازده كاري‌شان بيشتر مي‌شد و هم تعداد دفعات غيبت از كار آنها به دليل بيماري كاهش پيدا مي‌كند.