مسئول ورزش انجمن حمايت از بيماران كليوي:
نرمش و شنا براي اين بيماران مفيد است

مسئول ورزش انجمن حمايت از بيماران كليوي گفت: ‌اين بيماران مي‌توانند ورزش‌هاي سبكي مانند نرمش و شنا را زير نظر مربيان آشنا با شرايط جسماني بيماران انجام دهند.

عليرضا خباززاده در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: انجام ورزش براي بيماران كليوي لازم است. بنابراين آنها بايد با توجه به شرايط جسماني و سني خود ورزش كنند.

وي با اشاره به اقدامات انجام حمايت از بيماران كليوي در زمينه ورزش اين بيماران گفت: اين انجمن، كلاس‌هايي را براي مربيان بهداشت مدرسه‌ها درباره بيماران كليوي برگزار كرد و در هفته حمايت از بيماران كليوي (23تا 30 آبان ماه) سعي مي‌كند مربيان مدارس را نيز در اين زمينه آموزش دهد.

بر اساس اين گزارش، محمدتقي ماهتاب خواه - عضو انجمن حمايت از بيماران كليوي و قهرمان جهان - نيز درباره ورزش بيماران كليوي اظهار كرد: اين‌ افراد نبايد ورزش‌هايي كه درگيري فيزيكي دارند را انجام دهند چرا كه به ناحيه پيوند آن‌ها نبايد ضربه وارد شود. علاوه بر آن ورزشهاي پرافت و خيز براي آنان مناسب نيست.

وي افزود: شنا و يوگا از جمله ورزش‌هاي مناسب براي بيماران كليوي است البته آنان بايد با توجه به وضعيت جسماني خود ورزش كنند چرا كه ورزش مانند چاقوي دو لبه است و مي‌تواند هم مضر و هم مفيد باشد.

ماهتاب خواه در پايان تاكيد كرد: بيماران پيوند كليه با افراد عادي تفاوت چنداني ندارند تنها محدوديت آنها بيشتر است. اين در حاليست كه نگاه افراد جامعه نسبت به اين اشخاص، منفي است و همين طرز فكر به بيماران پيوندي انتقال داده مي‌شود كه نتيجه آن منزوي شدن آنان است.