نتايج يك مطالعه جديد نشان داده است كه فعاليت اندك و تحرك بدني كم، خطر مرگ زودهنگام را در بيماراني كه پيوند كليه داشته‌اند، افزايش مي‌دهد.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» ايسنا، اين نتايج تاكيد مي‌كنند كه بيماران پيوند كليه براي پيشگيري از مرگ زودرس نياز به ورزش كردن و فعاليت بدني دارند. تاكنون در هيچ يك از مطالعات قبلي بررسي نشده بود كه فعاليت بدني كم در بيماران دريافت كننده كليه پيوندي چه تاثيري مي‌تواند بر روي خطر مرگ زودرس ناشي از امراض قلبي يا بيماري‌هاي ديگر در اين افراد داشته باشد.

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، حفظ سلامت قلب براي اين بيماران به ويژه‌ حائز اهميت است چرا كه دريافت كنندگان كليه پيوندي، چهار تا شش برابر بيشتر در معرض خطر مرگ ناشي از مشكلات و ناراحتي‌هاي قلبي و عروقي در مقايسه با ساير افراد جامعه هستند.

دكتر «دورين زلي» از مركز پزشكي دانشگاهي «گرونينگن» در هلند و دستياران وي براي دستيابي به اين نتايج بر روي وضعيت سلامت 540 بيمار پيوند كليوي بين سال‌هاي 2001 تا 2003 ميلادي مطالعه كرده و آزمايشات گوناگوني انجام دادند.

در اين مطالعات، وضعيت تحرك و فعاليت بدني اين افراد از طريق پرسشنامه و آمار ثبت شده آن‌ها در مورد ميزان مرگ و ميرشان تا ماه اوت سال 2007 ميلادي ارزيابي شد.

با توجه به دستورالعمل‌هاي ارائه شده در مورد حداقل نياز اين افراد به فعاليت بدني، 48 درصد يعني 260 نفر از آن‌ها به معيارهاي تعيين شده از اين نظر نرسيدند و 6/14 درصد يعني 79 نفر ديگر نيز به طور كامل بي‌تحرك و غير فعال بودند. در طول اين دوره تحقيقاتي، 81 بيمار جان خود را از دست دادند كه اين تعداد 37 نفر بر اثر مشكلات و بيماري‌هاي قلبي تلف شدند.

محققان نتيجه گرفتند كه هر چه ميزان فعاليت بدني بيماران كمتر باشد به همان نسبت احتمال خطر مرگ در آن‌ها افزايش پيدا مي‌كند.

بررسي‌ها نشان داد نرخ مرگ و مير ناشي از مشكلات قلبي و عروقي در بيماران بدون تحرك، كم تحرك و فعال به ترتيب 7/11 درصد، 2/7 درصد و 7/1 درصد است. همچنين مرگ و مير ناشي از عوامل ديگر در اين سه گروه به ترتيب 4/24 درصد، 15 درصد و 6/5 درصد برآورد شده است.

متخصصان به اين نتيجه رسيده‌اند كه به طور كلي افرادي كه بيمارتر هستند كمتر ورزش مي‌كنند و احتمال خطر مرگ در آن‌ها به مراتب بيشتر است.

اين مطالعه در مجله كلينيكي انجمن نفرولوژي آمريكا به چاپ رسيده است.