دکتر شيرين نيرومنش/متخصص زنان و زايمان/استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران
اهميـت ورزش هـاي آبـي در دوران بـارداري

در هر سني ورزش به‌‌خصوص ورزش‌هاي آبي خوب است و ‌‌نه تنها به خانم‌هاي باردار بلکه به خانم?هاي يائسه و خانم‌هايي که هنوز باردار نشده‌اند و دختران جوان توصيه مي‌شود. اين ورزش افسردگي را کاهش مي‌دهد و باعث بهبود خواب و کاهش درد کمر در دوران بارداري مي‌شود....


احتمال اينکه دوران بارداري، خانم‌هايي که قبل از بارداري ورزش را آغاز کرده و آن را در دوران بارداري ادامه داده‌اند بهتر طي شود و زايمان طبيعي راحت‌تري داشته باشند، زياد است. تنها خطري که ممکن است ورزش‌هاي آبي براي خانم‌ها داشته‌باشند، آلودگي‌هاي موجود در آب است که با شنا در استخرهاي عمومي و محل‌هاي شلوغ و غيربهداشتي وارد بدن مي‌‌شوند. بنابراين لازم است ورزش در حين بارداري را زير نظر متخصص و با استفاده از مکان?هاي مطمئن ورزشي ادامه دهند.

فراموش نکنيد که ورزش براي برخي خانم‌ها طي دوران بارداري مضر است مثل خانم‌هايي که بارداري‌هاي پرخطر دارند، چندقلو باردارند، جفت سرراهي دارند، دچار خونريزي طي بارداري هستند، سابقه زايمان زودرس داشته‌اند و دچار نارسايي دهانه رحم هستند. به هر حال ورزش، زايمان را تسريع و تسهيل مي‌کند و امکان دارد در اين خانم‌ها باعث زايمان زودرس شود.

خانم‌هايي که بارداري طبيعي و خودشان تمايل به زايمان طبيعي دارند، مي‌توانند با انجام ورزش‌هاي آبي، زايمانشان را تسهيل کنند و از استرس ناشي از بارداري و زايمان بکاهند. نکته‌اي که نبايد فراموش کرد، اين است که ورزش در دوران بارداري حتما به‌طور صحيح و زيرنظر متخصص انجام شود.