سلام

من اول یک توضیحی را درباره نازایی بدم . اون هم اینه که تعریف نازائی برای یک سال هست یعنی اگر زوجی پس از یک سال نزدیکی منظم( وقتی از هیچ روش جلوگیری استفاده نکنند), به نتیجه حاملگی نرسند میتوان در فکر درمان بود , قبل یک سال کمی زود است.

با توجه به آمار نسبتا بالای نازایی که 12% میباشد لازم دانستم post جداگانه ای را برای این موضوع مهم اختصاص دهم در این post تلاش خواهد شد تا با نحوه برخورد با این مشکل آشنا شویم و هم اینکه با آخرین پدیده های علمی مرتبط با نازائی آشنا شویم.

مقاله ای که به اطلاع میرسد از یکی از سایتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اقتباس شده است

مراحل درمان یک زوج نابارور:
پذیرش:
تشکیل پرونده و تعیین وقت برای ویزیت اولیه زوجین با توجه به اینکه در 40% موارد مردان و در بقیه موارد هر دو زوج مسئول ناباروری می باشند. لذا حضور هر دو زوج در مرکز برای بررسی های اولیه ضروری می باشد.

ویزیت زن توسط متخصص زنان و زایمان:

در این ویزیت پزشک یعد ا زگرفتن شرح حال ، تاریخچه بیماری و معاینه ، آزمایشات لازم همچون آزمایشات هورمونی 0 هورمونهای , LH FSH پروژسترون ، استرادیول ، پرولاکتین و HSG را درخواست میکند. متخصص زنان پس از مشاهده نتایج ، روش درمانی مناسب جهت زوجین پیشنهاد می نماید.

ویزیت مرد توسط متخصص آندرولوژی:
در این ویزیت از بیمار شرح حال و تاریخچه بیماری گرفته و پس از معاینه ، آزمایشات لازم از جمله آزمایش مایع انزال درخواست می گردد. پزشک پس از مشاهده نتیجه آزمایشات، روش درمانی مناسب جهت زوجین پیشنهاد می نماید.

آزمایش مایع انزال :
بررسی مایع انزال (منی) و تست Cap یک آزمایش میکروسکپی و ماکروسکپی بسیار مهم جهت ارزیابی قدرت باروری یک مرد می باشد.

برای تهیه نمونه (منی ) باید موارد زیر رعایت گردد.

1) نمونه بایستی به فاصله سه روز بعد از نزدیکیبا همسر و نه یشتر از هفت روز نزدیکی تهیه گردد.

2) نمونه باید در محیط آرام و بدون استرس تهیه گردد.

3) طریقه تهیه نمونه باید کاملا تمیز باشد.

4) در هنگام انتقال نمونه ظرف جمع آوری نمونه سربسته نگهداری شود.

5) نمونه سریعا به داخل انکوباتو رc ْ 37 انتقال یابد.

- در مواردی که انسداد مجاری انزالی تشخیص داده شود متخصص اورولوژی با استفاده از عمل جراحی ساده نمونه (اسپرم) را از مجاری انزال (اپید ید یم) یا بیضه تهیه می نماید.

- د رصورت نیاز تست آنتی اسپرم آنتی بادی (بررسی آنتی بادی علیه اسپرم) و تست پراکسیداز (بررسی عفونت دستگاه تناسلی مردانه) انجام می گیرد.


آزمایشات لازم برای زوج مونث:
آزمایشات هورمونی: آزمایشات هورمونی د رسه مرحله انجام می شود:

1) در اولین ویزیت وضعیت هورمونهای LH , FSH پروژسترون ، استرادیول ، پرولاکتین TSH و بیمار د رروز بیست و یکم سیکل قاعده گی بررسی می گردد.

2) در هنگام شروع سیکل درمانی وضعیت هورمونهای LH , FSH پروستروژن و استرادیو ل ، روز سوم سیکل قاعده گی ، بررسی می گردد.

3) در طی شروع سیکل درمانی وضعیت هورمونهای LH و استرادیول برای پیگیری نحوه پاسخ تخمدان به داروهای محرک تخمک گذاری بررسی می گردد.

اسکن اولتراسوند:

قبل ا زشروع سیکل درمانی و د رطی سیکل درمانی ا ز آن برای بررسی رحم و تخمدانها استفاده می گردد.

لاپاراسکوپی: وسیله ایست که دارای یک تلسکوپ بوده که پزشک آنرا از طریق سوراخ کوچکی در شکم وارد بدن کرده و وضعیت ارگانهای لگنی زنان را بویسلیه آن بررسی میکند. د ربعضی موارد پزشک برای تشخیص انسداد لوله رحم ، اندومتریوز و چسبندگی های لگنی ا ز آن استفاده میکند.

هیستروسکوپی: وسیله ایست که دارای یک تلسکوپ بوده که پزشک آنرا از طریق دهانه رحم وارد رحم کرده و وضعیت رحم را بویسلیه آن بررسی می کند . پزشک در بعضی موارد برای تشخیص فیبروئید ، پولیپ و اختلا لات مادرزادی رحم از آن استفاده می کند.

هیستروسالپنگو گرافی: HSG))

در این روش پزشک پس از وارد کردن ماده حاجب رنگی بداخل حفره رحمی با فشار آهسته عبور ماده حاجب را از حفره رحمی ، لوله رحمی بوسیله گرفتن عکس رادیولوژی بررسی می کند.

PCT (تست پس ا زنزدیکی):

این تست آسانترین روش برای بررسی عملکرد اسپرم می باشد و در نزدیک و حوالی تخمک گذاری همسر انجام می شود . در این بررسی نمونه کوچکی ا زترشحات دهانه رحم چند ساعت پس از نزدیکی با شوهر زیر میکروسکوپ بررسی می گردد. وجود 5 تا 10 اسپرم متحرک در میدان بینایی میکروسکوپی نشانه طبیعی بودن تست می باشد.

بیوپسی آندومتر: یک روش بسیار آسان بوده که نیاز به بیهوشی ندارد . پزشک در بعضی مواقع برای بررسی وقوع طبیعی تخم گذاری و عملکرد هورمونهای جنسی بر روی بافت پوششی داخل رحم (آندومتر) تکیه کوچکی از آندومتر را برداشته و زیر میکروسکوپ بررسی می کند.


آ زمایشات سرومی: به طور روتین قبل ا زشروع در مانهای کمکی باروری برای عفونتهای ویروسی و میکروبی بیمار آزمایشات HBS Ag ,HIV (هپاتیت) و RPR VDRL)) درخواست میگردد.

مشاوره ART: پس از تشخیص علل نازایی ، روشهای درمانی مختلف برای بیمار پیشنهاد و معایب و فواید آنها به بیمار شرح داده و به سولات زوجین توسط متخصصین مختلف پاسخ داده می شود