اوليـن زني که با فـريز نسـج تـخمـدان مادر شـد

انجماد خود نسج تخمدان را اولين‌بار پروفسور دونه در بلژيك روي خانمي كه دچار بيمار هوچكين بود و بايد راديوتراپي روي تمام بدن انجام مي‌شد و مسلما تخمدانش از بين مي‌رفت، انجام شد...

پروفسور بيمار را قبل از راديوتراپي لاپاراسكوپي كرد و از تخمدان‌ها قطعه‌اي را برداشت و اين قطعات را به صورت ورقه‌هاي نازكي بريد و منجمد كرد. 7 سال بعد از اينكه بيمار بهبود پيدا كرد و تصميم به بارداري گرفت، دوباره او را لاپاراسكوپي و در همان محل تخمدان خراش‌هايي براي اينكه در آن محل عروق تشكيل شود و پيوند مجدد تخمدان بگيرد ايجاد كرد. يك هفته بعد از اين لاپاراسكوپي، دوباره بيمار را لاپاراسكوپي و قطعاتي از تخمدان كه مدت 7 سال در انجماد بودند، ذوب كرد و در محل قبلي خودش قرار داد و دوخت. اين بيمار بعد از مدتي باردار و اولين نوزاد حاصل انجماد نسج تخمدان متولد شد. در همين زمان پروفسور Oktay در دانشگاه كرنل نيويورك همين كار را كرد اما نسج تخمدان را بعد از ذوب كردن زير پوست ساعد بيمار پيوند زد و بعد از اين نسج اما تخمك گرفت و IVF كرد و بيمار باردار شد اما سقط كرد. در حال حاضر حدود 20 نوزاد به اين روش متولد شده‌اند كه مادر همه آنها دچار سرطان بوده‌اند و قرار بوده راديوتراپي و شيمي‌درماني شوند و فرصت كافي براي تحريك تخمك‌گذاري نبوده و نمي‌شده درمان را به تعويق انداخت.