دانشمندان آمريكايي با استفاده از فناوري سلول‌هاي بنيادي موشي از 2 پدر توليد كردند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس، دانشمندان آمريكايي با استفاده از فناوري سلول‌هاي بنيادي موفق به توليد موشي از 2 پدر شدند كه اين روش مي‌تواند به حفظ گونه‌هاي حيوانات در حال انقراض كمك كند و همچنين اين روش به توليد فرزند از زوج‌هاي همجنس با ژنتيك خودشان كمك مي‌كند.

با توجه به نتايج اين تحقيقات كه روز چهارشنبه در مجله "Biology of Reproduction " منتشر شده است، دانشمندان تگزاسي با دستكاري سلول‌هاي مردانه (XY) جنين موش‌ موفق به توليد سلول جنيني ناشي از ساقه سلولي (iPS) شدند.

سلول‌هاي (iPS) سلول‌هاي بالغ هستند كه روي آن تغيير ژنتيكي انجام شده تا وارد سلول‌هاي بنيادي جنيني شوند.

برخي از اين سلول‌ها با رشد به طور خودكار كروموزوم Y خودشان را از دست مي‌دادند و به كروموزوم XO تبديل مي‌شدند.

اين كروموزوم XO به تخمك موش ماده اهدا كننده رحم تزريق شده و اين كروموزوم‌ جانشين كروموزوم مادر مي‌شود و كروموزوم مردانه نيز سر جاي خود قرار مي‌گيرد.

اين موش متولد شده در نهايت از كروموزم مرد و زن توليد مي‌شود ولي خواص ژنتيكي 2 پدر را دارد.