دانشمندان آمريکايي، نوعي ژن درماني را طراحي کردند که اميدوارند معالجه‌ براي تسکين درد را دگرگون کند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از خوزستان، در اين آزمايش ژني که توليد اندورفين - ماده طبيعي بدن براي مقابله با درد - را تحريک مي‌کند به ستون فقرات موش‌هاي آزمايشگاهي تزريق شد که حاصل آن حداقل سه ماه زندگي بدون درد براي موش‌ها بود.

اين درمان بر ساير بخش‌هاي سيستم عصبي از جمله مغز اثري نداشت.

به گزارش بي بي سي، مطالعات نشان داده که داروهاي مسکن در 66 درصد موارد به کاهش درد در بيماران سرطاني منجر نمي‌شود.

اندرياس بيوتلر، عضو گروه تحقيق در دانشکده پزشکي ماونت سايناي در نيويورک، گفت: بيماراني که از درد مزمن رنج مي‌برند اغلب از معالجات فعلي نتيجه رضايت‌بخشي حاصل نمي‌کنند که ناشي از ضعف درمان يا عوارض غيرقابل تحمل مانند خواب آلودگي شديد، پريشاني ذهني يا توهمات است.

وي گفت: در برخي شرايطْ بيماران ترجيح مي‌دهند درد را تحمل کنند تا توانايي ذهني آنها افت نکند. به علاوه، خطر بالقوه اعتياد به داروهاي مخدر وجود دارد.

نتيجه اين تحقيقات در نشريه " اقدامات آکادمي ملي علوم " تشريح شده است.