يك فوق تخصص خون و انکولوژي:
ژن درماني، روش مناسبي براي درمان تالاسمي نيست


يک فوق تخصص خون و انکولوژي گفت: ايران از لحاظ درمان تالاسمي و تشخيص بيماري‌هاي قبل از تولد يکي از پيشرفته‌ترين کشورهاست.

دکتر مهشيد مهدي زاده فوق تخصص خون و انکولوژي و استاديار دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا منطقه علوم پزشکي تهران، با اشاره به اين مطلب که 5 تا 4 درصد جمعيت ايران ناقل ژن تالاسمي هستند، اظهار کرد: خوشبختانه ايران از سال 1370 برنامه پيشگيري از تالاسمي را اجرا کرده است و در حال حاضر پوشش کاملي در همه کشور وجود دارد.

دکتر مهدي زاده با تاکيد براين که بيماران تالاسمي ماژور از لحاظ مغزي، هوشي و ذهني بسيار خوب و ضريب هوشي بسيار بالايي دارند، گفت: اين بيماران مي‌توانند افراد موفقي در جامعه شوند بنابراين لازم است که درمان اين بيماران به صورت مناسب و کامل انجام شود.


وي در ادامه با تاکيد بر اين مطلب که روش جديد ژن درماني براي بيماران تالاسمي موفق نبوده است، تصريح کرد: به شرط آن که دهنده مناسب و سازگار وجود داشته باشد پيوند مغز استخوان موفق‌ترين درمان تالاسمي است.

اين فوق تخصص انکولوژي در ادامه گفت: در صورت عدم وجود دهنده مناسب در پيوند مغز استخوان، درمان طبي، تزريق خون و مسائل کنترلي مربوط به آن تحت نظر پزشک متخصص بهترين روش‌هاي درماني ديگر است.

دکتر مهشيد مهدي زاده در پايان بر تزريق مرتب خون و جلوگيري از عوارض انتقال خون و جلوگيري از تجمع بار آهن تاکيد کرد و گفت: هر چند ايران در برنامه عليه تالاسمي موفق بوده اما بايد برنامه‌اي همه جانبه در مورد پيشگيري از تالاسمي ايجاد شود.