غربالگري فرآورده‌هاي خوني جهت جلوگيري از بروز هپاتيت c در بيماران تالاسمي ضروريست


محققان معتقدند: با استفاده از روش‌هاي غربالگري مي‌توان از بروز هپاتيت c در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور جلوگيري کرد.

به گزارش سرويس علمي پژوهشي ايسنا - منطقه علوم پزشکي تهران، اين پژوهش توسط دکتر سيد حسن بزرگي پزشک عمومي مرکز تحقيقات سازمان انتقال خون قزوين با هدف تعيين عوامل خطرساز آلودگي به ويروس هپاتيت c در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور در شهر قزوين انجام شده است كه طي آن 27 نفر از مبتلايان به تالاسمي ماژور که به صورت مرتب خون دريافت مي کردند؛ بررسي شدند.

نتايج اين بررسي نشان ميدهد احتمال آلودگي به ويروس هپاتيت c و بيماران تالاسمي با سن بالا، تعداد تزريق خون، طول مدت بيماري، تعداد خانوار، سطح سواد، سابقه انجام جراحي در ارتباط است.

گفتني است، تزريق خون مکرر و منظم در بيماران تالاسمي باعث کاهش عوارض کم خوني مي شود و بر طول عمر اين بيماران مي افزايد.

ولي در طول مدت درمان بيماران به عوارضي مانند هپاتيت c دچار مي شوند که بسياري از اين بيماران به بيماري کبدي مزمن پيشرفته مبتلا خواهند شد و باعث کاهش کيفيت زندگي آنان مي شود.

بررسي‌هاي انجام شده در کشور نشان مي دهد که بين 20 تا 30 درصد بيماران تالاسمي ماژور به ويروس هپاتيت c آلوده هستند كه اين رقم آمار بسيار بالايي است چرا که در ايران آمار هپاتيت c کمتر از يك درصد گزارش شده است.

نتايج مطالعه حاکيست که تعداد دفعات تزريق خون به طور معناداري در بيماران تالاسمي آلوده به ويروس هپاتيت c بالاتر از بيماراني بود که کمتر خون دريافت مي کردند.

در اين بررسي افزايش سن به عنوان يکي از عوامل خطر آلودگي به ويروس هپاتيت c ذکر شده است.

طرح غربالگري فرآورده‌هاي خوني در کشور از سال 75 آغاز شده و باعث کاهش آمار آلودگي بيماران تالاسمي به هپاتيت c شده است.

با توجه به اينكه طرح غربالگري فرآورده‌هاي خوني در کشور به طور مؤثري در حال انجام است شناسايي و حذف ساير عوامل خطر و استفاده از روش‌هاي غربالگري با حساسيت بيشتر مي تواند از افزايش بروز هپاتيت c در اين بيماران جلوگيري کند.

همچنين به کارگيري روشهاي درماني مؤثر با عوارض جانبي کمتر کيفيت زندگي اين بيماران را افزايش خواهد داد.