گروهی از دانشمندان ایتالیایی کشف کردند که تغییرات ژنی که در تعیین سطوح هموگلوبین جنینی شرکت دارد نقش مهمی در بروز بیماری ژنتیکی تالاسمی بتا ایفا می کند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل ازمهر، محققان موسسه نوروژنتیک و نوروداروشناسی شورای ملی تحقیقات ایتالیا کشف کردند که تغییرات ژنی با عنوان bcl11a می تواند در بروز بیماری "تالاسمی بتا" نقش کلیدی ایفا کند. این ژن در میزان سطوح تولید هموگلوبین جنینی مشارکت دارد.

به گفته این دانشمندان از دیدگاه تئوری می توان با دستکاری این ژن در افراد مبتلا به تالاسمی بتا به نوعی درمان ژنتیکی دست یافت.

این محققان که نتایج تحقیقات خود را در مجله "شرح مباحثات آکادمی ملی علوم آمریکا" (pnas) منتشر کرده اند با بررسی 75 بیمار، بیش از 360 هزار تغییر dna را با شناسایی ویژگیها و پارامترهای هریک از این تغییرات کشف کردند که نتایج این بررسیها منجر به شناسایی ژن bcl11a شد.