سلول‌هاي بنيادي و فوتبالبازيكنان فوتبال ليگ برتر انگليس سلول‌هاي بنيادي نوزدان تازه متولد شده‌شان را براي درمان آسيب ديدگي‌هاي جدي خود ذخيره مي‌كنند.
به گزارش سايت انجمن درمانگران ايران، اين بازيكنان سلول هاي موجود در خون بند ناف نوزادان شان را براي درمان احتمالي آسيب ديدگي‌هاي احتمالي مربوط به غضروف و رباط خود در آينده منجمد مي‌كنند.

تا كنون 5 بازيكن حرفه‌اي با همكاري يك مركز انجماد بين‌المللي ( در ليورپول (cgi سلول‌هاي بنيادي نوزادان خود را منجمد كرده‌اند.
"پل گريفيتس" مدير مركز cgi گفت: اين طرح تا كنون به صورت آزمايشي انجام شده است. سلول هاي بنيادي مستقيما به زانوي آسيب ديده تزريق مي‌شود و به دليل وجود ژن هاي مشابه، عضو مصدوم شروع به ترميم مي‌كند.

يكي از بازيكنان حرفه‌اي كه سلول‌هاي بنيادي را براي استفاده كودكانش در آينده ذخيره كرده است، "تيه‌ري هانري" بازيكن ملي پوش فرانسوي آرسنال است.
با اين حال هيچ نشانه‌اي دال بر قصد وي براي استفاده از اين سلول ها براي خود او وجود ندارد.
بيش از 11هزار زوج انگليسي در 5 سال گذشته حدود 500هزارو پوند براي ذخيره سلول‌هاي بنيادي نوزادان شان به منظور استفاده در هنگام بيماري هزينه كرده‌اند.