سلول‌هاي بنيادي شيوع سرطان را در بدن تحريك مي‌كنند

دانشمندان آمريكايي دريافتند احتمالا سلول‌هاي بنيادي بدن موجب تغييرات خطرناكي درسلول‌هاي سرطاني مي‌شود كه‌امكان شيوع آن‌ها را در سراسر بدن فراهم مي‌كند.

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اينترنتي بي‌بي‌سي، گروه تحقيقاتي "موسسه وايت هد" كشف كرد در صورتي كه سلول‌هاي سرطان سينه با سلول‌هاي مغز استخوان تركيب شود، احتمال شيوع سرطان سينه در بدن موش‌ها بيشتر مي‌شود.

اين پژوهشگران معتقدند، مي‌توان با متوقف و يا معكوس‌سازي اين تغييرات، از مرگباري سرطان كاست.

شيوع سرطان اصلي به ديگر بخش‌هاي بدن مانند ريه و كبد براي تشكيل تومورهاي جديد را "متاستاز" يا فراگستري مي‌نامند و اغلب به معناي كاهش احتمال درمان بيمار است.

پزشكان اميدوارند دريابند چرا و چگونه يك تومور به طور ناگهاني رفتار خود را تغيير مي‌دهد و درتلاش هستند درماني را ارايه دهند كه بتواند اين رويداد را متوقف كرده و سرطان را در يك ناحيه از بدن نگه دارد.

تحقيق اخير، ورود نوع خاصي از سلول‌هاي بنيادي را به متاستاز سلول‌هاي سرطان سينه مرتبط كرده است.

پژوهشگران براين اعتقادند كه حضور سلول‌هاي بنيادي، تغييرات ژنتيكي در سلول‌ها ايجاد مي‌كند كه فراگستري سرطان را به ديگر بخش‌هاي بدن در پي دارد، اما زماني كه اين سلول‌ها شيوع يافتند به ماهيت ژنتيكي اصلي خود تغيير مي‌يابند.

محققان مي‌گويند اين امر نه تنها تشخيص ژن‌هاي اصلي را دشوار مي‌كند بلكه به اين معناست كه تغييرات خطرناك در سلول‌هاي سرطاني به‌طوربالقوه‌اي قابل بازگشت است.