رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران از متخصص بیهوشی به عنوان فرمانده گروه احیا نام برد و افزود: بر اساس پروتکل وزارت بهداشت مسئولیت احیای بیماران بر عهده متخصص بیهوشی است.

به گزارش مهر، دکتر محمد مهدی قیامت، روز جمعه در حاشیه اختتامیه کنگره بین المللی بیهوشی در اهواز افزود: متخصصین بیهوشی به عنوان پزشک طب بحران کار اصلی را در مدیریت امدادرسانی به بیماران برعهده دارد.

وی با عنوان این مطلب که متخصص بیهوشی می تواند بدون تجهیزات کار احیای بیمار را انجام دهد افزود: متاسفانه خیلی از ارگانها در حال حاضر گواهی هایی صادر می کنند که آموزشهای آنها به روز و کامل نیست و این یکی از مشکلات انجمن بیهوشی است.

قیامت با اعلام اینکه هر 5 سال یکبار مجمع احیای قلبی و ریوی آمریکا و اروپا نسبت به بررسی روشهای جدید و موثر در بیهوشی اقدام می کند گفت: جدیدترین روشهای جدید احیای قلبی ریوی دسامبر 2010 تایید شد و ما توانستیم در این کنگره این روش های جدید را برای متخصصین بیهوشی در کشور ارائه دهیم.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران در ادامه از برگزاری شورای عالی بیهوشی با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن های بیهوشی سراسر کشور خبر داد و افزود: در این شورا سیاست گذاری ها و برنامه های مربوط به رشته بیهوشی مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد و پیشنهاد می شود.

وی با اعلام اینکه هم اکنون سه هزارو 500 متخصص بیهوشی در مراکز درمانی کشور فعالیت می کنند ادامه داد: در حال حاضر هیچ کمبودی در زمینه متخصص بیهوشی نداریم.

قیامت به مشکلات صنفی انجمن های بیهوشی در این کنگره اشاره کرد و گفت: مهمترین بحث در این کنگره پوشش بیمه ای داروهای جدید بیهوشی است که انتظار می رود شورای عالی بیمه نسبت به آنها اقدام کند.