نتايج تحقيقات نشان داد:
صبح‌ها مناسبترين زمان براي انجام عمل جراحي استتحقيقات نشان مي‌دهد صبح‌ها بهترين زمان براي انجام عمل جراحي است در حالي كه طبق همين تحقيقات اگر جراحي در بعدازظهر انجام شود مشكلات و پيچيدگي‌هاي بيشتري طي عمل ممكن است بروز كند.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، در اين مطالعات يك تيم تحقيقاتي آمريكايي در دانشگاه دوك نتايج بيش از 90 عمل جراحي را كه در بيمارستان آنها انجام شده بود تجزيه و تحليل كردند.

نتايج اين پژوهش نشان داد كه وقوع حوادث بد و وخيم در حين عمل در صورتي كه عمل جراحي بين ساعات سه و چهار بعدازظهر انجام شود به مراتب شايعتر از زماني است كه جراحي‌ها در ساعات اوليه روز مانند ساعت 9 صبح تا ظهر انجام مي‌شود.

اين محققان در گزارشي در شبكه خبري بي بي سي اظهار كردند كه تغييرات طبيعي در ميزان درد بدن درطول روز و خستگي كاركنان مي‌تواند در اين امر نقش داشته باشد.

با اين حال سرپرست اين تيم تحقيقاتي در اين باره خاطرنشان كرد: انجام مراقبت‌هاي بهداشتي كاري 24 ساعته است و انتظار نمي‌رود كه عواملي چون خستگي تغييرات در شيفت‌هاي پرسنل‌ها و برنامه ريزي‌ها بتواند تاثيري روي مراقبت از بيماران داشته باشد.

موارد بسيار نادري پيش مي‌آيد كه منجر به آسيب به بيماران مي‌شود و بيشتر مشكلات مربوط به كنترل درد و حالت تهوع و استفراغ پس از انجام عمل جراحي است.

ساير مشكلات نيز عبارت از عفونت كردن زخم، تغييرات خطرناك در فشار خون، مشكلات كاركرد در تجهيزات اتاق عمل است.

اما با اين وجود شايد جالب باشد كه بدانيم بهترين زمان براي انجام جراحي و براي دستيابي به بهترين نتيجه از اين تلاش چه موقع است.