جراحی قلب باز در هند، با بی حسی موضعی به صورتی که در مدت جراحی، بیمار کاملاً هوشیار و بیدار بود، با موفقیت انجام شد.

این روش جراحی که در بیمارستان فورتیس در بنگلور هند اجرا شده، باعث کاهش هزینه بیمارستان، و همچنین کم شدن مقادیر قابل پرداخت صورت حساب مربوط به جراحی برای بیماران و شرکت های بیمه، می شود.

در ضمن، بیهوش نکردن بیمار، موجب تسریع بهبود وضع بیمار و کاهش دوران نقاهتش پس از عمل جراحی می شود.

در این روش، ابتدا پزشکان با بی حسی نخاعی از طریق گردن بیماڕ قلبی که قرار است در وی عمل قلب باز انجام شود، قفسه سینه وی را به طور موضعی بی حس کرده و سپس با بریدن استخوان قفسه سینه بیمار، قلب و ریه او را از کار می اندازند، و دستگاهی ویژه، کار پمپ کردن خون به رگ های بدن و همچنین تنفس را برای بیمار در طول عمل جراحی انجام می دهد.

در این عمل بیمار کاملاً هشیار بوده و قادر است به تمامی سؤال های جراحان پاسخ دهد؛ از این رو پزشکان می توانند با سؤال کردن از بیمار، متوجه شوند که آیا لخته های خون آزاد شده در طول جراحی به مغز وی رسیده است یا نه، و بدین ترتیب از صدمات مغزی به بیمار در طول جراحی قلب جلوگیری کنند.

پرده ای که زیر گردن بیمار آویخته می شود، بدین علت است که وی صحنه دلخراش باز شدن کامل قفسه سینه خود را، به دست جراحان نبیند، اما او قادر است تمامی صداهای دستگاه های پزشکی و همچنین بریده شدن اعضای بدنش را زیر چاقوی جراحی، بشنود. به عنوان مثال، جراحی بر روی قلب بولمکس پریرا، کشیش مسیحی هندی، برای تعویض دریچه خراب قلب وی در بیمارستان فورتیس بنگلور، با موفقیت کامل انجام شد، در حالی که پریرا در طول عمل جراحی کاملاً بیدار و هوشیار بود.

هرچند این روش جراحی قلب باز، مزایای فراوانی دارد، برخی از بیماران، جرات بیدار بودن در طول جراحی روی قلب خود را ندارند، و از اینرو ترجیح می دهند با روش سنتی، بیهوشی کامل در طول عمل، مورد جراحی قرار گیرند.