رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران اظهار داشت : در فاصله برگزاری نخستین كنگره تا به امروز ما در گذر زمان همراه با علم بیهوشی و مراقبت های ویژه كم و بیش پیرتر و شاید كمی آبدیده تر شده‌ایم.
دکتر محمدمهدی قیامت در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت نیوز در اهواز، گفت: اكنون بار دیگر در آغاز راه نیستیم و گذر زمان با همه فراز و نشیب های خود در كنار برگزاری مراسم، همایش‌ها ، سمینارها و البته كنگره‌های پیشین جمع ما دست اندركاران متخصص بیهوشی در ایران را اندكی سرد و گرم چشیده تر و پخته تر كرده است پس می توان مدعی شد كه اگر ما اكنون در مقامی نباشیم كه دقیقاً بدانیم چه می خواهیم و چه ها باید بخواهیم، دست كم به این درك و دریافت نقطه نظر رسیده ایم كه چه نمی خواهیم و چه ها نباید بخواهیم. بی گمان ما راه خویش را تا بدانجا كه محدودیت شرایط و امكانات، مجال می دهد یافته ایم و از پس تجربه های آمیخته به خطاهای ناگزیر، امروز روز نیك می دانیم كه در كجا ایستاده ایم و چه ها در چنته داریم.

وی افزود: علم بیهوشی علمی جوان است و تا آنجا كه به سرزمین زاد و بومی ما مرتبط می شود البته كمی جوانتر و از یاد نبریم كه بیهوشی علی رغم نقش و اهمیت خطیر و عرصه فراگیر آن در تمامی زمینه های تخصصی در داخل و خارج اتاق های عمل به حیاتی پربار و به روز خود ادامه می دهد.

مدیر مسئول مجله آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران افزود: براساس تعریف برنامه راهبردی بیهوشی و مراقبت های ویژه، رسالت رشته بیهوشی بدین گونه تعریف می شود که حمایت از بیمار در مقابل فرایندهای مشخص آزار دهنده و تهدید كننده حیات از طریق ارزیابی ، مشاوره و آماده سازی بیمار قبل از اقدام به هوشبری ، بی حسی ناحیه ای ، بی حسی موضعی ، مهار درد و ایجاد آرامش و بیهوشی در بیمار در جریان اعمال جراحی ، مامایی و اقدامات تشخیصی و درمانی، پایش و تعادل فیزیولوژیكی بیماران در مراحل قبل حین و پس از اعمال جراحی، مراقبت و ایجاد شرایطی راحت مطمئن و رضایت بخش در بیمارانی كه با یا بدون بیحسی موضعی تحت اقدامات تشخیصی یا درمانی قرار می گیرند مراقبت ویژه و حمایت های حیاتی از بیماران بحرانی و بدحال، احیای قلبی ریوی و تسكین دردهای حاد و مزمن می باشد.

قیامت تصریح کرد: متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه بعنوان عضوی موثر از تیم پزشكی با متخصصان رشته های دیگر همكاری می نماید و برای به انجام رساندن رسالت مذبور می توان از دستیابی به روشهای استاندارد آموزشی، در اختیار داشتن نیروهای كارآمد حرفه‌ای، اجرای بیهوشی استاندارد، بهبود پیش آگهی بیماران، ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی، حضور فعال در جوامع علمی دنیا و گسترش دامنه فعالیت های رشته بیهوشی تا بدانجا كه انتخاب روش بیهوشی صحیح و نتیجه موثر و مستقیم آن در بهبود روند درمان بیماران موضوعی مطرح در علم روز دنیا می باشد. معرفی جایگاه این رشته در كشور و ایجاد امنیت شغلی و سلامت حرفه ای را نیز می توان بعنوان دور نمای این رشته و اهداف آن نام برد.

وی ادامه داد : به منظور نیل به دور نمای این برنامه، كنگره های سالیانه و سراسری انجمن بیهوشی ومراقبت های ویژه ایران و همچنین برنامه سمینارهای ماهیانه و بازآموزی های مدون توسط انجمن مركزی برنامه ریزی شده است .

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران در پایان ضمن تشکر از کمیته برگزار کننده یازدهمین کنگره بین المللی بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، خاطر نشان کرد: كنگره امسال با توجه به ارزیابی های انجام شده به انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه استان خوزستان واگذار گردید، كه با همكاری دانشگاه علوم پزشكی و سایر مراكز مرتبط، جهت ارتقاء كمی و كیفی و روز آمد كردن اطلاعات همكاران و همچنین بحث و تبادل نظر و ارائه آخرین دستاوردهای علمی و تكنولوژیكی دنیا كه با توجه به حساس و خطیر بودن این رشته با سرعت و شیب بیشتری نسبت به سایر رشته‌ها طی میسر می كند، برنامه ریزی شده است.