ميان ابتلا به بيماري پاركينسون و آلاينده “منگنز” كه ناشي از فعاليت صنعتي است، ارتباط وجود دارد.
يك مطالعه در “دانشگاه تورنتو” ي كانادا، نشان مي‌دهد ميان ابتلا به بيماري پاركينسون و آلاينده “منگنز” كه ناشي از فعاليت صنعتي است، ارتباط وجود دارد.به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از يونايتدپرس ، اين مطالعه كه در نشريه “تحقيق محيط زيست” منتشر شده است، اعلام مي‌كند آلاينده‌هاي ناشي از صنعت، خطري بيشتر از منگنز ناشي از تردد خودورها براي سلامتي انسان ايجاد مي‌كند.

“موري فينكلستين” از “دانشگاه تورنتو”، تعداد موارد تشخيص و درمان بيماري پاركينسون را با نشانگرهاي قرار گرفتن در معرض اگزوز خودرو و انتشار گازهاي صنعتي در شهرهاي تورنتو و هميلتون با هم مقايسه كردند.

در تورنتو، محققان ارتباطي ميان تعداد موارد ابتلا به پاركينسون و قرار گرفتن در معرض منگنز موجود در هواي آلوده ناشي از تردد خودروها نيافتند اما در هميلتون، موارد تشخيص بيماري پاركينسون توسط يك پزشك، با ميزان منگنز موجود در هواي محيط افزايش مي‌يافت.

به گفته فينكل‌استين، اين مطالعه در راستاي كشف اثرات عاملي به نام “متيل‌سايكلوپنتادنيل منگنز تري كربنايل” انجام شد كه از چند سال قبل به منظور كاهش صدمه به موتور خودروها به بنزين كانادا افزوده شده است.