دانشمندان در تحقيقات جديدي دريافته‌اند كه عملكرد غيرمتعارف سلولهاي ايمني بدن مي‌تواند با بروز بيماري پاركينسون ارتباط داشته باشد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان، اين دانشمندان اعلام كردند: ورود غيرمتعارف سلولهاي ايمني خودسر و تك رو به درون مغز مي‌تواند عامل بروز پاركينسون باشد.

مطالعات پژوهشگران در فرانسه روي موشهاي آزمايشگاهي نشان داد: اين سلولها به داخل بافت مغزي نفوذ مي‌كنند و موشهايي كه فاقد اين دسته سلولهاي ايمني در مغزشان هستند بسيار كمتر و كندتر به اين بيماري مبتلا مي‌شوند.

با توجه به اين يافته‌ها پژوهشگران خاطرنشان كردند كه مي‌توان با استفاده از داروهاي مناسب اين سلولهاي ناخوانده را در مغز مورد هدف قرار داد و در نهايت بيماري را متوقف كرد.

اما از سوي ديگر يك موسسه انگليسي مدعي شده است كه اين يافته‌ها هنوز به اثبات نرسيده‌اند كه بتوان از اين روش براي مقابله با پاركينسون استفاده كرد و انجام مطالعات بيشتر در اين رابطه ضروري است.

نتايج تحقيقات پژوهشگران فرانسوي در مجله «جستجوي كلينيكي» منتشر شده است.

اين پژوهش نشان مي‌دهد: در موشهايي كه فاقد چنين سلولهاي ايمني خاصي هستند سرعت پيشرفت پاركينسون بسيار آرام‌تر و كندتر است. اين امر تاكيد مي‌كند كه سلولهاي مزبور نقش مهمي در ابتلا به پاركينسون ايفا مي‌كنند.

آمارها نشان مي‌دهد كه در انگليس حدود 120 هزار نفر به بيماري پاركينسون مبتلا هستند. اين بيماري يك اختلال پيشرونده مغزي است كه باعث بروز علائمي چون لرزش و دشواري در حركت مي‌شود.

در مطالعات پيشين نيز رابطه بين بروز التهاب در مغز و ابتلا به پاركينسون شناسايي شده است. در اين مطالعات هم به گونه‌اي به واكنش سيستم ايمني بدن در اين بيماري اشاره شده است.