از آنجا که هیچ روش آزمایشگاهی و رادیولوژیک برای تشخیص بیماری پارکینسون وجود ندارد، تشخیص فقط توسط پزشک و بر اساس علائم بالینی داده می شود. وجود حداقل دو مورد از سه علامت اصلی (لرزش در موقع استراحت، کندی حرکت و سفتی عضله) لازم است، ضمن اینکه علل ثانویه بایستی رد شوند، نظیر مصرف داروهای ضدجنون، یا بروز سکته های متعدد در مناطقی از مغز که مسئول کنترل حرکت هستند. بیماران معمولا بیشتر از لرزش و کندی حرکت خود آگاه هستند و کمتر متوجه سفتی عضلات می باشند. پزشک برای تشخیص ابتدا معاینه استاندارد سیستم اعصاب انجام می دهد از جمله رفلکس ها و حرکات مختلف.- برای بررسی کندی حرکت از بیمار خواسته می شود انگشتان شست و سبابه را به سرعت و مکررا بهم بزند. یا پایش را بالا پایین ببرد و کف پایش را به زمین بزند.- برای بررسی لرزش، اندامهای بیمار در حالات مختلف بخصوص در حال استراحت مشاهده می شود. لرزش سر و لرزش صدا در بیماری پارکینسون معمول نیست ولی لرزش در فک دیده می شود.- برای بررسی سفتی عضلات، پزشک اندامها و سر را در حالی که بیمار سعی در شل نگه داشتن آنها دارد حرکت می دهد تا میزان مقاومت غیر ارادی آنها را ارزیابی کند.- برای بررسی ناپایداری وضعیتی (ناپایداری در موقع ایستادن)، پزشک از "تست کشیدن" استفاده می کند. به این صورت که پزشک پشت بیمار می ایستد و از او می خواهد سعی کند تعادل خود را حفظ کند و بیمار را بطور ناگهان به سمت خود می کشد و توانایی بیمار را در برقراری مجدد تعادل خود بررسی می کند.بایستی در مورد مصرف احتمالی داروهایی که می توانند علائم شبیه پارکینسون ایجاد کنند بخصوص داروهایی که عملکرد دوپامین در مغز را مختل می کنند سئوال کرد. نام تعدادی از این داروها که می توانند علائم شبیه پارکینسون ایجاد کنند در زیر آمده است:

آموکساپین، کلرپرومازین، فلوفنازین، هالویریدول، پرفنازین، تری فلوپرازین، پرومتازین، متوکلوپرامید، تیوریدازین.چند بیماری دیگر خصوصیات شبیه بیماری پارکینسون دارند و ممکن است با این بیماری اشتباه شوند:- لرزش اساسی (گاهی ارثی) که در آن فقط لرزش دیده می شود.- فلج فوق هسته ای پیشرونده (psp) که در آن علاوه بر علائم شبیه بیماری پارکینسون، ناتوانی در نگاه به سمت پایین وجود دارد.- تحلیل چند سیستمی ( msa) که در آن علاوه بر علائم شبیه بیماری پارکینسون، اختلال شدید در سیستم اعصاب خودکار دیده می شود.- پارکینسونیسم عروقی که ناشی از سکته های متعدد ریز در مغز است.- مسمومیت با منوکسید کربن، منگنز، آفت کش ها و بعضی سموم دیگر