جام جم آنلاين: دانشمندان با استفاده از انتشار نوري با شدت نور يک لامپ يک ميليون واتي قادر به رديابي بيماري پارکينسون در مراحل ابتدايي آن خواهند بود.
به گزارش مهر، گروهي از دانشمندان دانشگاه کيل در استنفورد شاير با استفاده از ابر ميکروسکوپ ها در تلاشند تغييرات سلولهاي مغز را قبل از نابودي توسط بيماري رديابي کنند.

با استفاده از اين سيستم مي توان انواع بيماري هاي مغزي را زودتر از موعد شناسايي کرده و بيماري را با مداواي مناسب و به موقع تحت کنترل در آورد.

دانشمندان براي انجام تحقيقات خود از دستگاه سينکروترون يا دستگاه dls استفاده کردند که نوري با شدت بالا را بر روي سلولها منتشر مي کند. اين دستگاه ابعادي بزرگ و مدور داشته و قادر به مشاهده سطوح آهن در سلولهاي مغز که تحت تاثير پارکينسون قرار گرفته اند خواهد بود. اين سيستم ميزان توزيع فلز و يا فرم آن را در هنگام مطالعه تغيير نخواهد داد.

بر اساس گزارش تلگراف، با استفاده از اين دستگاه مي توان بيماريهايي مانند پارکينسون را در مراحل ابتدايي شناسايي کرده با تجويز دارو در اين مراحل تاثير داروها و فرايند درمان بيماري را بهبود بخشيد.