مقامات رسمي کشور سوازيلند خبر حمايت پادشاه اين کشور را از عمل ختنه به منظور مقابله با ايدز تاييد کردند. اين کشور کوچک آفريقايي نسبت بالاترين افراد مبتلا به ايدز به کل جمعيت خود را همچنان حفظ کرده است...

به گزارش خبرگزاري فرانسه، مطالعه‌ها نشان داده‌اند در مردان بدون داشتن پوست ختنه گاه احتمال آلودگي به ويروس hiv 60 درصد کمتر است و همچنين احتمال تبديل اين آلودگي ويروسي به بيماري ايدز نيز کمي کاهش مي‌يابد.

ماسواتي سوم، پادشاه اين کشور در جمع هزاران نفر از طرفداران خود در شهري در جنوب اين کشور گفت: «ويروس ايدز مانند يک تروريست عمل مي‌کند. انجام اين عمل ساده مي‌تواند به مردان و پسران جوان کمک کند.» وي حمايت رسمي خود را از کمپين حمايتي براي انجام عمل ختنه در مبارزه‌هاي آتي انتخاباتي خبر داد. مقامات رسمي اين کشور پيش از اين نيز خبر انجام عمل ختنه را روي وي تاييد کرده‌اند.

بنديكت زابا، وزير بهداشت سوازيلند اعلام كرد كه از 10 زن باردار در اين كشور چهار نفر آنها هنگام آزمايش در كلينيك از لحاظ ويروس ايدز مثبت مي‌شوند.