يك كارشناس ايدز دفتر سازمان بهداشت جهاني:
عزم جدي براي پيشگيري hiv از مادر به كودك وجود ندارد

سرويس: بهداشت و درمان - عمومي
1390/10/14
01-04-2012
14:14:18
9010-00357: كد خبر

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بهداشت و درمان - عمومي

يك كارشناس ايدز دفتر سازمان بهداشت جهاني در ايران اظهار كرد:‌ عزم جدي براي پيشگيري از انتقال hiv از مادر به كودك در منطقه امرو وجود ندارد و تنها 2 درصد از اين مادران زير پوشش اقدامات پيشگيرانه قرار مي‌گيرند.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، دكتر علي ميرزازاده در همايش hiv و نوزاد افزود: لازم است به پيشگيري از انتقال hiv از مادر به نوزاد توجه بيشتري شود اما به عللي مانند انگ و تبعيض، نگاه‌هاي نادرست اجتماعي كه گاهي اوقات در بيمارستان‌ها نيز ديده مي‌شود كه علاوه بر آن آگاهي اجتماعي اندك است و پيشگيري به گونه‌اي مطلوب انجام نمي‌شود.

وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: در دنيا 4 هدف در زمينه كاهش اپيدمي ايدز در پيش گرفته شده است كه شامل بهبود خدمات پيشگيري و درمان و مراقبت، ساختن سيستم بهداشتي مطلوب

براي پاسخ بهتر به ايدز از جمله آنهاست علاوه بر آن لازم است به منظور كاهش آسيب پذيري از اين بيماري، انگ و تبعيض نسبت به اين بيماران كمتر شود.

اين كارشناس ايدز دفتر سازمان بهداشت جهاني درباره استراتژي‌هاي منطقه امرو اظهار كرد: در حالي كه ميزان ابتلا به hiv در كشورهاي مختلف جهان در حال كاهش است ولي در منطقه امرو ابتلا به اين بيماري در حال افزايش است. به گونه‌اي كه در سال 2010، 59 هزار مورد جديد ابتلا به hiv در اين منطقه شناسايي شد كه سهم ايران حدود 15 درصد است. علاوه بر آن 35 هزار نفر به علت ابتلا به اين بيماري فوت كردند كه از اين آمار 2 هزار و 500 تا 4 هزار و 200 بيمار مربوط به ايران است.

ميرزازاده تصريح كرد: ايران جايگاه خاصي در منطقه امرو دارد و كارهاي جدي‌تري در زمينه تحقق استراتژي‌هاي مربوط به اپيدمي ايدز انجام داده است.

وي با اشاره به اهداف سازمان ملل در زمينه انتقال hiv اظهار كرد: قرار است انتقال اين بيماري تا سال 2015 كاهش يابد و وضعيت مبتلايان به آن بهتر شود.

اين كارشناس ايدز دفتر سازمان بهداشت جهاني درادمه اظهار كرد: در ايران 33 سند استراتژيك درباره جنبه‌هاي مختلف hiv تدوين شده است كه بايد از اين اسناد براي فراهم كردن يك پروتكل مناسب بهره برده شود. علاوه بر آن لازم است مسئولان خطر اين بيماري را درك كنند و نسبت به آن تعهد داشته باشند. از سوي ديگر كيفيت درمان نيز ارتقا يابد.

وي با اشاره به زنان باردار مبتلا به hiv گفت: 9 درصد از زنان باردار مبتلا به hiv در سال 2004 تحت درمان دارويي قرار گرفتند كه اين آمار در سال 2008 به 25 درصد افزايش يافت با اين وجود از مناطق ديگر دنيا عقب‌تر هستيم. از سوي ديگر تنها از 12 درصد از زنان باردار مبتلا به hiv در كل منطقه امرو تست گرفته مي‌شود.

ميرزازاده در پايان اظهار كرد: لازم است از بارداري زنان مبتلا به hiv كه تمايل به بارداري ندارند پيشگيري شود علاوه بر آن پيشگيري از انتقال hiv‌ به جنين مورد توجه قرار گيرد و در مرحله بعد افراد مبتلا تحت درمان، مراقبت و حمايت مناسب قرار گيرند.