لزوم حمايت خانواده از بيماران شيزوفرني

بيماران مبتلا به شيزوفرني نه تنها به دارو و درمان بلكه به حمايت خانواده شان نيز احتياج دارند.

به گزارش خبرگزاري آلمان، متخصصان مجمع روانشناسي و روان درماني آلمان در برلين معتقدند اعضاي خانواده بيماران مبتلا به شيزوفرني بايد در جلسات روان درماني آنها شركت داشته باشند.

بنابراين گزارش، در اين جلسات آنها مي آموزند فشارهاي روحي خود را كاهش دهند،‌ ارتباطات اجتماعي خود را تقويت كنند و تنش‌هاي خود را كنترل كنند.
اين گزارش مي افزايد: بيماران مبتلا به شيزوفرني و بستگان و نزديكان آنها باعلائم عود احتمالي اين بيماري مانند عصبانيت و اختلال در خواب آشنا مي شوند و اين امر مي تواند از بروز مجدد فاز حاد اين بيماري جلوگيري كند.
بر اساس اين گزارش، براي بيماران مبتلا به شيزوفرني پذيرفته شدن در جمع خانواده و دوستان از اهميت زيادي برخوردار است.
گفتني است، احتمال بروز شيزوفرني درمردان و زنان برابر است.
همچنين درمردان بيشترين احتمال بروز اين بيماري بين سن 15 تا 25 سالگي و در زنان بيشترين احتمال بروز در سنين 25 تا 35 سالگلي اعلام شده است.