كشف سرنخ جديد براي درمان مبتلايان به شيزوفرني

دانشمندان دريافته‌اند كه چرا افراد مبتلا به شيزوفرني (جنون جواني) در مغزشان امواج الكتريكي غيرطبيعي دارند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، پژوهشگران دانشگاه نيوكسل معتقدند؛ مبتلايان به شيزوفرني فاقد سلولهاي گيرنده مغزي حياتي هستند كه آنها را كنترل كند.

محققان دريافتند كه وقتي گيرنده‌ها در مغز موشهاي آزمايشگاهي با استفاده از يك دارو از كار مي‌افتند، فركانس امواج تغيير مي‌كند.

پژوهشگران اميدوارند اين يافته كه جزئيات آن در مجله پيشرفتهاي آكادمي ملي علوم به چاپ رسيده، بتواند راه را براي كشف شيوه‌هاي جديد درمان شيزوفرني هموار كند.

به گفته متخصصان؛ در حالي كه تصور مي‌شود عامل بروز شيزوفرني هم محيط زيست و هم ژنتيك باشد، اما علت دقيق آن هنوز نامشخص است.

اين اولين بار است كه محققان دريافته‌اند ممكن است در اين بيماران تغييراتي در فعاليت الكتريكي مغز بروز كند.

براي كشف اين تغييرات دانشمندان روي برخي از تفاوت‌ها بين عملكرد مغز در مبتلايان به شيزوفرني و در افراد سالم متمركز شدند.

پژوهشگران خاطرنشان كردند؛ اين يافته بدون شك مسير تحقيقات بعدي در درمان شيزوفرني را تغيير خواهد داد.