شنيدن صداهاي موهوم در سر همواره نشانه بيماري‌هاي رواني نيست


تحقيقات جديد نشان مي‌دهد شنيدن صداهاي موهوم در سر همواره نشانه ناراحتي‌هاي رواني نيست و باعث بروز احساس ناخوشايند در افراد نمي‌شود.

اين صداها براي برخي افراد حتي يك تجربه مثبت محسوب مي‌شود.

به گزارش سايت اينترنتي "لايوساينس"، تا قبل از دهه ‪ ۱۹۹۰‬تصور مي‌شد توهمات صوتي و شنيدن اين قبيل صداها با بيماري‌هاي رواني نظير شيزوفرني و يا افسردگي در ارتباط است، اما تحقيقات دانشمندان هلندي در دهه ‪ ۱۹۹۰‬نشان داد اين وضعيت مختص افراد مبتلا به بيماري‌هاي رواني نبوده و برخي افراد سالم نيز گاه در سر خود اصواتي را مي‌شنوند.

نتايج آن تحقيقات نشان داد بسياري از افرادي كه چنين صداهايي را در سر خود مي‌شوند با اين تجربه مشكلي نداشته و نياز به مشاوره با روان‌پزشك براي برطرف كردن اين صداها را احساس نكرده‌اند. برخي حتي از اين تجربه احساس خشنودي نيز مي‌كنند.

آمار جمع‌آوري شده در آن مطالعه نشان داد تعداد افرادي كه چنين صداهاي موهومي را در سر خود مي‌شنوند بسيار بيشتر از تصورات رون‌شناسان بوده و در حدود ‪ ۴‬درصد از مردم اين وضعيت را تجربه مي‌كنند.

هم‌اكنون گروهي از محققان دانشگاه "منچستر" در انگليس خواهان ادامه مطالعه دانشمندان هلندي و يافتن پاسخ اين سوال هستند كه چرا واكنش مردم به تجربه شنيدن اين صداها تا اين ميزان در ميان افراد مختلف متفاوت است.

به گفته "آيليش كمپل" روان‌شناس دانشگاه "منچستر" و محقق حاضر در اين مطالعه، تجربه شنيدن صدا در سر ممكن است براي هر كسي رخ بدهد و اين وضعيت در هنگام فشارهاي رواني افزايش مي‌يابد. به طور مثال بسياري از افرادي كه به تازگي يكي از عزيزان خود را از دست داده‌اند صداي او را در سر خود احساس مي‌كنند.

محققان اين دانشگاه هم‌اكنون به دنبال يافتن داوطلباني براي انجام آزمايشهاي علمي هستند تا بتوانند دلايل متفاوت بودن واكنش افراد در برابر اين تجربه را كشف كنند.

به گفته "كمپل"، شناسايي دليل اين مطلب كه چرا شنيدن صداهايي موهوم در سر براي برخي افراد تجربه‌اي بسيار آزاردهنده و براي برخي ديگر تجربه‌اي مثبت است، مي‌تواند به ابداع روشهاي جديد درمان بيماري‌هاي رواني بينجامد.