بنا بر نتايج يك پايان‌نامه:

بيماري اسكيزوفرني در مردان بيش از زنان استنتايج يك پايان‌نامه نشان داد: بيماري رواني اسكيزوفرني در مردان بيشتر از زنان مشاهده شده است.به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، طي پايان‌نامه‌اي كه به بررسي آماري وفور انواع اسكيزوفرني در بيمارستان رازي تبريز توسط فرهاد دقيقي با راهنمايي دكتر فريدون محسني در دانشكده‌ي روانشناسي دانشگاه تبريز تهيه شده آمده است: بيماري اسكيزوفرني اغلب در سن 13 تا 50 سالگي و در مردان بيش از زنان مشاهده شده است.معمولا اين افراد از نظر وضعيت اقتصادي و فرهنگي در مضيقه بوده و روابط والدين در اغلب اين خانواده‌ها خوب نيست؛ و بيماران خردسال معمولا تحت تكفل شخص ديگري غير از پدر و مادر بوده‌اند.به طور كلي در اين خانواده‌ها تعداد اطفال زياد بوده و اين مورد همراه با فقر مادي و فرهنگي مانع رسيدگي پدر و مادر به طفل بوده است، اغلب اين بيماران تحت ضرب و شتم توسط پدر و مادر يا خواهران و برادران خود بوده‌اند. 45 درصد از اين بيماران پدر و مادر نداشته‌اند و تحت سرپرستي زن پدر يا عمو يا برادر بوده‌اند، كه اغلب اين سرپرست‌ها رفتار نامناسب داشته‌اند.اين افراد بيشتر در دوران كودكي گوشه‌گير و حالت غير عادي داشته‌اند، كمتر در بازي‌هاي دسته جمعي شركت مي‌كرده و انزواطلب و اغلب مورد تحقير قرار مي‌گرفته‌اند.بيشتر اسكيزوفرن‌ها بي‌سواد و تحصيل‌كرده‌ها هم چندان پيشرفت خوبي نداشته‌اند.همچنين، معدودي از اين بيماران ميل جنسي غير طبيعي داشته‌اند و يا ميل جنسي زودرس داشته‌اند. تعدادي از بيماران، معتاد به سيگار هستند كه اغلب بعد از بيماري پيدا شده است و اغلب به الكل و ترياك و ساير مخدرات اعتياد دارند.براي كم كردن تعداد بيماران رواني بايد حتي‌الامكان شرايط مادي و معنوي زندگي سالم افراد اجتماع تامين گردد، و با به كاربردن دقيق متدهاي درماني تعداد بهبود يافتگان از 50 تا 60 درصد تجاوز نموده و اين رقم مي‌رساند، كه اسكيزوفرني يك نوع بيماري رواني است، كه اگر معالجه شود، نتايج بسيار خوبي حاصل خواهد شد.