ارتباط میان کفش پاشنه بلند و ابتلای زنان به شیزوفرنی کشف شد

گروهی از دانشمندان سوئدی در بررسی های خود توانستند ارتباط میان پوشیدن کفش پاشنه بلند و بیماری شیزوفرنی را در زنان کشف کنند.

به گزارش ازمهر، دانشمندان دانشگاه "مالمو" در سوئد در تحقیقات خود نشان دادند که اولین موارد بیماری شیزوفرنی (اسکیزوفرنی) در حدود هزار سال قبل و همزمان با اختراع کفش پاشنه بلند مشاهده شد.

در حقیقت اولین کفش های با پاشنه بلند در بین النهرین (میان رودان) تولید شد و اولین کسانی که به این بیماری روحی روانی مبتلا شدند نیز در این زمان و دراین منطقه زندگی می کردند.

براساس گزارش روزنامه انگلیسی دیلی میل، در انگلستان از سال 1700 به بعد زنان کفش پاشنه بلند را کشف کردند و همزمان با این کشف موارد بیماران شیزوفرنی نیز در این کشور دیده شد.

در آمریکای شمالی هم تا زمانی که بومیان این قاره از کفش های پوستی صاف استفاده می کردند، هیچ مورد شیزوفرنی وجود نداشت، اما از زمانی که کفش پاشنه بلند قدم به این سرزمین گذاشت، شیزوفرنی هم شکل گرفت.

این دانشمندان برای توضیح در این ارتباط یک تئوری را مطرح کردند. براساس این تئوری، حرکت های پا با افزایش فعالیت سلولهای مغزی، گیرنده های انتهایی ترین قسمت بدن را تحریک می کنند. با بلند شدن پاشنه پا، گیرنده ها کمتر تحریک می شوند و در تولید داخلی هورمون شادی آور دوپامین که در مغز ترشح می شود، تغییر ایجاد می کنند. کاهش سطح دوپامین نیز در بروز بیماری شیزوفرنی نقش کلیدی دارد.