ويتامين d به پيشگيري از آلزايمر كمك مي كند

جام جم آنلاين: محققان معتقدند كه سطوح كم ويتامين d با كاهش حافظه و كاهش شناختي ناشي از افزايش سن و بيماري آلزايمر ارتباط دارد.

به گزارش ايرنا، محققان ژاپني با مطالعه بر روي موش ها متوجه شدند كه تزريق ويتامين d موجب بهبود حذف بتا آميلوئيد - تجمع پپتيد بتا آميلوئيد در مغز كه با بيماري آلزايمر ارتباط دارد - از مغز موش مي شود.

بر اساس اين گزارش، به نظر مي رسد كه ويتامين d با تنظيم بيان پروتئين از طريق گيرنده ويتامين d و نيز تنظيم سيگنالينگ سلولي موجب افزايش انتقال بتا آميلوئيد در سراسر سد خوني مغز مي شود.