ميوه‌هاي ارغواني رنگ براي مقابله با آلزايمر مفيد هستند

پزشكان انگليسي تاكيد كردند مصرف ميوه‌ها و سبزيجات ارغواني رنگ، مثل ميوه گياه قره قاط يا توت آبي در كاهش خطر بروز «آلزايمر» نقش بسيار مفيدي دارد.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» ايسنا، اين ميوه‌ها و سبزي‌ها منبع غني از نوعي مواد مغذي موسوم به «چلاتورها» هستند.

متخصصان تغذيه مي‌گويند: چلاتورها به مولكول‌هاي آهن تغيير شكل يافته مي‌چسبند و از توليد مواد سمي خطرناك در بدن جلوگيري مي‌كنند.

به گزارش روزنامه‌ تلگراف، مواد سمي خطرناك در بدن راديكال‌هاي هيدروكسيل ناميده مي‌شوند كه بروز بيماري‌هاي تحليل برنده مثل آلزايمر را موجب مي‌شوند.

پروفسور داگلاس كيل از متخصصان علوم پزشكي دانشگاه منچستر در مطالعات خود به اين نتايج دست يافته و گزارش آزمايشات خود را در مجله آرشيو سم شناسي منتشر كرده است.

پروفسور كيل تاكيد كرد كه بخش عمده‌اي از دانش زيست شناسي مدرن به نقش ژن‌هاي مختلف و تاثير مواد سمي و مصنوعي بر روي آن‌ها در بروز بيماري‌هاي انساني مربوط مي‌شود و مطالعات بيشتر در اين زمينه در پيشگيري و درمان بيماري‌هاي عصر حاضر و امراض ناشي از زندگي مدرن امروزي موثر خواهد بود.