كفش‌هاي ويژه براي مبتلايان آلزايمر‌‌

جام جم آنلاين: استفاده از فناوري سيستم موقعيت‌ياب جهاني در توليد كفش مي‌تواند به مبتلايان آلزايمر و افرادي كه از آنها مراقبت مي‌كنند اين اطمينان را بدهد كه هركجا بروند محل قرارگيري آنها را روي نقشه مشخص كند.

كفش‌هاي هوشمند مجهز به موقعيت‌ياب جهاني دربرگيرنده يك گيرنده موقعيت‌ياب جهاني و يك سيمكارت براي ارسال موقعيت كفش‌هاست كه به يافتن مبتلايان به آلزايمر كمك مي‌كند.

در بريتانيا تعداد افراد مبتلا به آلزايمر 800 هزار نفر است و پيش‌بيني شده كه اين تعداد ظرف يك دهه آينده از مرز يك ميليون نفر نيز تجاوز كند از اين رو آئتركس به عنوان توليدكننده اين كفش‌ها اظهار داشته كه اين فناوري مي‌تواند براي افزايش حمايت‌ها از بيماران مبتلا به آلزايمر بهره بگيرد.

فرستنده راديويي در پاشنه راست كفش كار گذاشته شده كه مي‌تواند محل دقيق كاربر را نشان دهد و اطلاعات را با فاصله‌هاي مشخص به ايستگاه مركز تعيين شده ارسال كند.

اگر كاربر از يك منطقه مشخص عبور كند، فردي كه كنترل را برعهده دارد مي‌تواند موقعيت را مشخص كند و محل دقيق كاربر را تشخيص دهد؛ اگر هم كاربر سرگردان شود فردي كه مسووليت نگهداري وي را برعهده دارد هشداري روي تلفن همراه و رايانه خود دريافت مي‌كند كه موقعيت دقيق كاربر را نشان مي‌دهد. (مهر)