رابطه بار اضافي مغز و بيماري آلزايمر

تحقيقي جديد در مورد ميزان ناراحتي‌هاي عصبي و فشار اضافي‌اي كه بر مغز وارد مي‌شود، در 30 كشور اروپايي انجام شده. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد حدود 165 ميليون نفر در اين كشورها دچار ناراحتي‌هاي روحي - ‌رواني هستند...

آمار حيرت‌آور به همين‌جا ختم نمي‌شود زيرا مشخص شد بيشتر افرادي كه دچار اين ناراحتي‌ها مي‌شوند، در سني قرار دارند كه از نظر جامعه ناتوان و مصرف‌كننده شناخته مي‌شوند. به عبارت ديگر، 23 درصد مردان و 30 درصد زنان سالمند نوعي مشكلات روحي‌- رواني و عصبي دارند. دليل اصلي بروز اين ناراحتي‌ها به‌خصوص در مردان اروپاي شرقي، مصرف الكل بود. در اين تحقق نشان داده شد ميزان ابتلا به زوال عقل و افسردگي در زنان 2 برابر مردان است. دليل اين تفاوت هنوز مشخص نيست و فقط محققان افسردگي بعد از زايمان را علت بالابودن آمار زنان دانستند. به‌طور كلي، تعداد افراد مبتلا به افسردگي در 30 كشور اروپايي 30 ميليون نفر است كه بيشترين آمار مبتلايان در ميان بيماري‌هاي رواني را به خود اختصاص داده است. خوشبختانه اين آمار طي 5 سال اخير ثابت باقي مانده ولي خبر بد اينكه فقط 5 درصد از افراد مبتلا به ناراحتي‌هاي رواني و عصبي تحت درمان هستند و 10 درصد آنها با فواصل زماني طولاني بين معاينه‌ها تحت‌نظر متخصص قرار مي‌گيرند. نتايج اين تحقيقات نشان داد، بايد اولويت‌ها را در نظر گرفت. بودجه‌اي كه در اروپا براي تحقيقات در مورد ناراحتي‌هاي رواني در نظر گرفته مي‌شود بسيار كمتر از بودجه‌اي است كه به سرطان، تكنولوژي و اطلاعات يا حتي كشاورزي اختصاص داده شده است. بايد قبول كرد با پيرشدن اهميت ميزان ابتلا به آلزايمر افزايش مي‌يابد اما نبايد مغز جواناني را كه آينده روشني دارند و در سلامت به سر مي‌برند، فراموش كرد. نشانه‌هاي بسياري از بيماري‌هاي رواني در 2 دهه اول زندگي بروز مي‌كند. شناخت هر چه بيشتر مغز و توجه بيشتر به دخالت‌هاي روان‌پزشكي يا دارودرماني يا درمان‌هاي پيشگيرانه مي‌تواند بار اضافي را از روي مغز جوانان بردارد. نحوه انتقال پيام‌هاي عصبي و تاثيرات محيطي، از موضوعات جالب و سخت در حوزه علوم اعصاب است. نتايج تحقيقات جديد مي‌تواند اطلاعات جالبي در اين زمينه در اختيار دانشمندان قرار دهد.

منبع: نيچر 8 سپتامبر 2011