داروی متفورمین که در بیماری دیابت کاربرد دارد در درمان بیماران مبتلا به آلزایمر نیز موثر است


پژوهشگران در دانشگاه دوندی آلمان طی مطالعات خود دریافتند که داروی متفورمین که در دیابت نوع ۲ مورد استفاده قرار می گیرد در بیماری آلزایمر نیز مؤثر واقع می شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، مت‌فورمین یک داروی خوراکی ضد دیابت است که به‌تنهایی به‌هیچ‌وجه برای افراد مبتلا به دیابت نوع I (وابسته به انسولین) مناسب نیست. اخیراً تحقیقاتی نشان داد که مت‌فورمین کاربردهای دیگری (به‌طور مثال در درمان نازایی) دارد.

محققان در بررسی های خود دریافتند که داروی متفورمین تغییرات ساختار سلولی پروتئین Tau را در سلول های عصبی موش های آزمایشگاهی خنثی می کند.

این تغییرات از علل اصلی بروز بیماری آلزایمر به شمار می رود. آن ها نوعی مکانیسم مولکولی متفورمین را در این فرآیند کشف کردند.

محققان این بررسی ها را روی موش های آزمایشگاهی انجام دادند و به نتایج مثبتی دست یافتند و امیدوارند که اگر روی انسان نیز پاسخ دهد، از آن می توان به عنوان درمانی جدید و مؤثر در درمان آلزایمر استفاده کرد.

در بیماری آلزایمر نورون های عصبی مغز از بین رفته و منجر به بروز اختلال های شناختی می شود.

در زمینه مولکولی این بیماری بر اثر تشکیل پروتئین Tau رسوب شده در سلول های عصبی ایجاد می گردد.

این پروتئین به سلول های اسکلتی حفاظتی متصل شده و در سیستم انتقالی سلولی مورد استفاده قرار می گیرد.

در آلزایمر پروتئین Tau با گروه فسفات های در ارتباط بوده و باعث جدایی آن از جای اصلی خود می شوند.

پروتئینی به نام PP۲A مسئول جدایی گروه های فسفاتی از پروتئین Tau است که با تنظم پروتئین PP۲A می توان این مشکل را حل کرد. این پروتئین در آلزایمر به اندازه کافی فعال نیست.

محققان همواره در پی دارویی هستند که بتواند مقدار پروتئین PP۲A را افزایش دهد. آن ها در تحقیقات خود دریافتند داروی متفورمین که در دیابت نوع ۲ مورد استفاده قرار می گیرد می تواند مقدار این پروتئین را بالا نگه داشته و از افت آن جلوگیری نماید.

در واقع بالا رفتن PP۲A باعث پایین آمده پروتئین Tau می شود.