داروی آزمایشی درمان آلزایمر کنار گذاشته می شود


دو شرکت دارویی در آمریکا می گویند که از تولید یک داروی بیماری آلزایمر دست خواهند کشید زیرا این دارو در آزمایش های کلینیکی در ابعاد گسترده جواب نداده است.

باپینیوزوماب محصول شرکت های "پیفایزر" و "جانسون اند جانسون" برای متوقف کردن تشکیل پلاک در مغز طراحی شده بود.

اما این دارو در برخی بیماران خاص عملکرد مغزی را بهبود نبخشید.

آلزایمر شایع ترین نوع تحلیل قوای مغزی است و ششمین علت مرگ در ایالات متحده به حساب می آید.

تخمین زده می شود که ۳۶ میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به انواع بیماری های تحلیل قوای مغزی از جمله آلزایمر باشند.