داروي آلزايمر به ارتباطات مغزي آسيب مي‌رساند


پزشكان مغز و اعصاب در آمريكا تاكيد كردند داروهاي آلزايمر كه در حال حاضر در آزمايشات كلينيكي در دست بررسي هستند ممكن است به ارتباطات مغزي و سيستم عصبي مصرف كنندگان آسيب برسانند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، دكتر روبرت واسار از متخصصان دانشكده پزشكي فنين برگ در دانشگاه نورت وسترن در بيانيه‌اي خاطرنشان كرد: بهتر است در اين زمينه با احتياط بيشتر عمل كنيم.

به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس، دكتر واسار در ابتدا آنزيم bace1 را شناسايي كرد كه بعنوان يك قيچي مولكولي عمل مي‌كند يعني پروتئين‌ها را بريده و آزاد مي‌كند. اين پروتئين‌ها در واقع پلاك‌هايي را تشكيل مي‌دهند كه تصور مي‌شود عامل بروز آلزايمر هستند. اما واسار در مطالعه جديد فهميد آنزيم مزبور در عين حال نقش مهمي بعنوان برقرار كننده جريان الكتريكي مغزي ايفا مي‌كند. در اين نقش آنزيم فوق موقعيت آكسون‌ها (رشته‌هاي عصبي) را تعيين مي‌كند. آكسون‌ها رشته‌هايي هستند كه نورون‌ها را در مغز به هم مرتبط مي‌كنند. واسار دريافت اگر به روش ژنتيكي اين آنزيم از بدن موش‌ها حذف شود سيستم بويايي جانور دچار مشكل در ارتباطات عصبي مي‌شود.

بنابراين گزارش، پزشكان در آزمايشات توليد داروي آلزايمر از بازدارنده‌هاي آنزيم براي كاهش تشكيل پلاك‌ها استفاده مي‌كنند به همين دليل واسار تاكيد دارد در استفاده از روش‌ فوق براي توليد داروهاي آلزايمر بايد احتياط و مطالعات بيشتري انجام گيرد.