آلزايمر مي‌تواند مثل عفونت پيشرفت كند


متخصصان مغز و اعصاب در يك مطالعه جديد تاكيد كردند آسيب وارد شده به مغز بر اثر ابتلا به آلزايمر مي‌تواند مانند عفونت از يك سلول مغزي به سلول ديگر منتقل شود و به اين ترتيب در مغز پيشرفت كند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، ‌كلوديو سوتو استاد نورولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه تگزاس در هوستون در اين مطالعه خاطرنشان كرد: ويروس‌ها و باكتري‌ها باعث بروز عفونت مي‌شوند اما آلزايمر نه عامل ويروسي دارد و نه باكتريايي با اين حال به نظر مي‌رسد كه اين بيماري نيز به روش عفونت‌ها پيشرفت مي‌كند.

به نوشته روزنامه بلومبرگ، سوتو تشريح كرد: مكانيسم واقعي بيماري آلزايمر به اين ترتيب است كه يك پروتئين طبيعي به طور غيرعادي تغيير شكل مي‌دهد و مي‌تواند از يك نورون (سلول عصبي) به نورون ديگر با تغيير پروتئين‌هاي سالم به پروتئين‌هاي معيوب، گسترش پيدا كند. پروتئين‌هاي معيوب سپس در مغز تجمع مي‌يابند و پلاك‌هايي را تشكيل مي‌دهند كه به اعتقاد متخصصان عامل نابودسازي نورون‌ها در مغز بيمار مبتلا به آلزايمر هستند.

براساس اين گزار ش، پزشكان معتقدند كه ساير بيماريهاي مغزي نيز به همين شيوه گسترش پيدا مي‌كنند.