8 درصد بيماران بستري در بيمارستانها دچار عفونت‌هاي بيمارستاني مي‌شوند
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1205
1میلیون و 400 هزار نفرمبتلابه عفونت بیمارستان
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1205
شست‌وشوي لباس بيماران نقشي در پيشگيري از انتقال عفونتهاي بيمارستاني ندارد
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1205
گسترش عفونتهاي بيمارستاني اشغال تختها را افزايش داده است
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1205
كنترل عفونت‌هاي‌ بيمارستاني از بروز بيماري‌هاي همه‌گير پيشگيري مي‌كند
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1205
آموزش بهداشت به كاركنان بيمارستان مهمترين وظيفه كميته كنترل عفونت‌هاي بيمارستاني است
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1205
عفونت‌هاي بيمارستاني عامل يك سوم مرگ و مير در بيمارستان‌هاست
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1205
درمان عفونت هاي بيمارستاني
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1205
بروز عفونت بيمارستاني در 10 درصد بيماران بستري در بيمارستان ‌هاي كشور
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1205
عدم رعايت بهداشت از سوي كاركنان بيمارستان‌ها
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1205
ضرورت توجه پرسنل درمانی به جلوگیری از عفونت ها در حین اقدامات درمانی
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1205
آغشته کردن سطوح ابزار پزشکی به آنتی بیوتیک ها برای کاهش عفونت های بیمارستانی
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1205
عفونت‌هاي بيمارستاني يكي از علل عمده مرگ و ناتواني در سراسر جهان است
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1205
سازمان جهاني بهداشت: پزشكان و پرستاران بايد مرتب دست‌هاي خود را بشويند
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1205
روش‌هاي كنترل عفونت‌هاي بيمارستاني كدامند؟‌
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1205
سالانه19هزارنفر دردنيا براثر عفونت‌هاي بيمارستاني به‌كام مرگ‌ مي‌روند
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1205
فرار باکتری عامل عفونت های بیمارستانی از حمله آنتی بیوتیک ها
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1205