مصرف مرزه در درمان دردهاي عصبي و نرمي استخوان مؤثر است.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، اگر روزانه 100 گرم مرزه را در 500 گرم آب جوشانده و تا پنج روز مصرف شود، علاوه بر اينكه معده تقويت مي‌شود، در رفع زخم روده نيز مؤثر است؛ همچنين حمام جوشانده برگ‌هاي گياه مرزه در رفع دردهاي روماتيسمي، عصبي و نرمي استخواني نيز مؤثرست.

گياه مرزه از طريق كاشت بذر در زمين‌هاي خشك، سنگلاخي و مزارع شني پرورش مي‌يابد.

جمع‌آوري سرشاخه‌هاي مادر بايد از فصل تابستان شروع و تا اوايل پاييز ادامه يابد.

روش خشك كردن اين گياه به اين گونه است كه قسمت‌هاي هوايي مرزه همچون سرشاخه‌هاي گلدار گياه را هنگام گل‌دهي چيده و در سبد مي‌ريزند، سپس آنها را در مكاني سايه كه هوا در آنجا جريان دارد، قرار داده و خشك مي‌كنند.

لازم به ذكر است: مرزه گياهي علفي و يك ساله است كه داراي ساقه‌هاي منشعب به طول 10 تا 30 سانتيمتر است. گل‌هاي اين گياه كوچك و به رنگ سفيد يا صورتي است و در فصل تابستان به خصوص در ماههاي تير و مرداد پديدار مي‌شوند.

برگ و تمام اندام‌هاي هوايي خصوصا شاخه‌هاي جوان و برگ‌دار اين گياه در درمان برخي از بيماريها استفاده مي‌شود.