گياهان دريايي، داروي قلب هستند

متخصصان تغذيه مي‌گويند گياهان دريايي يكي از عناصر اصلي آشپزي در چين و ژاپن به شمار مي‌آيند غني از ريزمغذي‌هايي هستند كه براي سلامت قلب بسيار مفيد و موثرند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين گياهان مقوي و سودمند به زودي رقيب فرآورده‌هاي شير بعنوان منبع پپتيدهاي زيست فعال مي‌شوند.

به گفته پزشكان، پپتيدهاي زيست فعال كه اساسا از فرآورده‌هاي شير گرفته مي‌شوند نه تنها ريزمغذي‌هاي ضروري را تامين مي‌كنند بلكه درعين حال تاثير دارو مانندي در درمان يا پيشگيري از بيماريهاي خاص دارند.

به گزارش شبكه خبري سي‌بي‌اس، متخصصان مركز مطالعات غذايي در ايرلند در اين بررسي‌ها، گياهان دريايي را بعنوان منبع پروتئيني كه همانند پپتيدهاي زيست فعال عمل مي‌كنند مورد مطالعه قرار دادند. آنها نتايج بازبيني 100 مطالعه مختلف را در مجله شيمي غذا و كشاورزي منتشر كردند.

اين متخصصان نتيجه گرفتند كه برخي از پروتئين‌هاي موجود در گياهان دريايي مانند داروهاي معمول بازدارنده ace در كاهش فشارخون موثر هستند. مردم شرق آسيا قرن‌ها است كه از گياهان دريايي بعنوان يك منبع غذايي استفاده مي‌كنند.