قرص برگ زيتون براي مقابله با بيماري‌هاي قلبي مفيد است


متخصصان مي‌گويند يك قرص جديد كه از برگ‌هاي درخت زيتون تهيه مي‌شود، مي‌تواند براي مقابله با بيماريهاي قلبي مفيد باشد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، در اين مطالعه معلوم شد بيماراني كه قرص برگ زيتون را به مدت هشت هفته مصرف كردند پس از اين مدت مقدار فشار خون و چربي مضر تري گليسيريد در آنها به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا كرد. چربي تري گليسيريد نوعي چربي مضر در خون است كه خطر بروز حمله قلبي و سكته مغزي را تشديد مي‌كند.

آمارها نشان مي‌دهد كه فشار خون بالا عامل 50 درصد از تمام حملات قلبي و سكته‌هاي مغزي است.

به گزارش روزنامه ديلي ميل، پزشكان مي‌گويند اگر مطالعات بيشتر در آينده تاثيرات مثبت و سودمند قرص‌هاي برگ زيتون را تاييد كند، مي‌توان اين دارو را براي بيماراني كه مبتلا به فشارخون بالا هستند تجويز كرد تا به جاي داروهاي ضد فشارخون با عوارض جانبي زياد و جدي از اين داروي سالم و مفيد استفاده كنند.

در مطالعات قبلي نيز نشان داده شد كه روغن زيتون مي‌تواند با كاهش تشكيل ذرات چربي در داخل سرخرگ‌هاي كرونري از قلب محافظت كند. زيتون در عين حال براي كاهش خطر بروز سرطانهاي مختلف و جدي مثل سرطان سينه، كوليت‌هاي زخمي روده و حتي افسردگي مفيد است.

اين گياه سودمند قادر است اثرات سوء و مضر مولكول‌هاي راديكال آزاد را كه عامل بروز التهاب در بدن هستند را كاهش دهد و از اين طريق از بروز بيماريهاي خطرناك و مهم جلوگيري كند.