پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي مشهد در تحقيقات خود اثرات ضد دردي و ضد التهابي عصاره گل محمدي را اثبات كردند.

دكتر حسن رخشنده، محقق فارماكولوژي دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفت: گل محمدي، با نام علمي Rosa damas cena گياهي بسيار معطر از خانواده rosasea است كه در سرتاسر دنيا به دليل زيبايي بي نظيرش به عنوان گل تزئيني كاشته مي‌شود و در ايران براي تهيه گلاب واسانس به كار مي‌رود.

وي افزود:‌در اين طرح مطالعاتي، ضمن بررسي اثر التهابي عصاره الكلي، اثر ضد دردي عصاره آبي،الكلي و كلروفرمي گل محمدي توسط آزمون‌هاي سنجش درد، صفحه داغ و پرش دم مورد مطالعه قرار گرفت.

بر اساس آزمايش‌هاي انجام شده، عصاره الكلي زمان تحمل درد را به ميزاني افزايش داد كه قابل مقايسه با مورفين بود؛ همچنين عصاره الكلي اين گياه اثر ضد التهابي قابل توجهي (در حد ديكلوفناك) نشان داد.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد با اشاره به اهميت گياهان دارويي در كشور بر ضرورت انجام تحقيقات هرچه بيشتر در اين زمينه تاكيد و خاطر نشان كرد: در طب سنتي ملت‌هاي مختلف به اثرات درماني متعدد اين گياه، از قبيل اثرات ضد تب، مسهل، درمان بي اختياري ادراري، بيماريهاي چشم، از دست دادن حافظه، ناراحتي‌هاي گوارش و نيش زنبور و تسهيل زايمان توجه شده و اعتقاد بر اين است كه اين گياه حاوي مقادير فراون ويتامين C و بيوفلاولوئيد است.