عسل مي‌تواند سرفه شبانه کودکان را تخفيف دهد

يک بررسي جديد نشان مي‌دهد دادن يک قاشق عسل پيش از خواب به کودکان کم‌سن دچار سرفه، کمک مي‌کند به‌راحتي به خواب روند...

به گزارش رويترز، کارشناسان مي‌گويند سرفه يکي از شايع‌ترين دلايل بردن کودکان به دکتر است اما درمان‌هايي که معمولا براي سرفه و علايم سرماخوردگي تجويز مي‌شود، چندان اثربخش نيستند، يا اصولا بي‌اثرند و ممکن است عوارض جانبي‌اي هم داشته باشند. مصرف بسياري از داروهاي بدون نسخه‌اي که براي درمان سرفه و سرماخوردگي به فروش مي‌رسند، براي کودکان زير 4 سال مجاز نيست. يکي از نگراني‌ها درباره اين داروها اين است که والدين به طور تصادفي مقدار زيادي از اين داروها را به فرزند خود بدهند يا کودکان به اين داروها دسترسي پيدا کنند و آنها را بخورند و در نتيجه دچار مسموميت شوند اما در مقابل عسل کاملا از اين لحاظ بي‌خطر است.

در اين بررسي پژوهشگران 300 کودک
1 تا 5 ساله را به طور اتفاقي به 4 گروه تقسيم کردند و والدين نيم ساعت پيش از خواب 10 گرم از 3 نوع عسل (عسل با پايه اکاليپتوس و مرکبات و يک شيره به دست آمده از خرما که شيرين بود ولي حاوي عسل نبود)، به آنها دادند. سپس ميزان سرفه و بهبود خواب اين کودکان در يک مقياس 7 نمره‌اي به‌وسيله والدين ارزيابي شد. به طور ميانگين، والدين ابتدا شدت و فراواني سرفه و مشکلات خواب کودکانشان را بين 3 تا 4 ارزيابي کرده بودند. همه گروه‌هاي کودکان پس از مصرف مواد شيرين در شب، بهبود پيدا کرده بودند، اما اين بهبود در ميان کودکاني که عسل خورده بودند، بيشتر بود. علايم سرفه و بدخوابي در کودکاني که عسل خورده بودند، به‌طور ميانگين 2 نمره کاهش يافت، اما در کودکاني که شيره خرما خورده بودند، اين کاهش در حد 1 نمره بود.