جستجو در سایت توسط گوگل

نمایش نتایج 1 تا 2 از 2 مجموع

موضوع: داروی گیاهی اشتهاء آور

 1. #1
  دکتر نادر آفلاین است مدیر کل انجمن ها
  تاریخ عضویت
  Nov 2004
  موقعیت
  آمریکا
  ارسالها
  38,906

  پیشفرض داروی گیاهی اشتهاء آور

  ● نسخه شماره ۱- داروی محرک معده
  ▪ میوه رازیانه یک قسمت
  ▪ زیره سیاه یک قسمت
  ▪ تخم گشنیز یک قسمت
  ▪ میوه انیسون یک قسمت
  ▪ زیره سبز یک قسمت
  ● طرز تهیه و مقدار مصرف :
  ▪ یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده ظهر و شام بعد از غذا میل کنید .
  ● نسخه شماره ۲- داروی مقوی معده
  ▪ میوه انیسون یک قسمت
  ▪ میوه شوید یک قسمت
  ▪ میوه رازیانه یک قسمت
  ▪ میوه زیره سیاه یک قسمت
  ▪ برگ نعناع خشک شده یک قسمت
  ● طرز تهیه و مقدار مصرف :
  یک قاشق غذا خوری ااز مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده ظهر وشام بعد از غذا میل کنید .
  ● نسخه شماره ۳- داروی مقوی معده
  ▪ افسنطین ۲۰۰ گرم
  ▪ قنطوریون صغیر ۲۰۰ گرم
  ▪ شبدر آبی ۵۰ گرم
  ▪ ریشه ژانسیان ۵۰ گرم
  ● طرز تهیه و مقدار مصرف :
  مقدار دو قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و رنم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح وش ب نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .
  ● نسخه شماره ۴- دارو جهت ناراحتی معده همراه با درد
  ▪ نعناع ۲۰ گرم
  ▪ بابونه ۱۰ گرم
  ▪ بادرنجبویه ۱۰ گرم
  ▪ انیسون ۵ گرم
  ● طرز تهیه و مقدار مصرف :
  مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
  ● نسخه شماره ۵-داروی اشتها آور
  ▪ برگ شبدر یا یونجه یک قسمت
  ▪ گیاه قنطوریون یک قسمت
  ▪ افسنطین یک قسمت
  ● طرز تهیه و مقدار مصرف :
  مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت ۳۰ دققیه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده و روزی دو بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل بکنید .
  ● نسخه شماره۶- داروی ضد کمبود شیره معده
  ▪ گیاه افسنطین دو قسمت
  ▪ دانه زیره دو قسمت
  ▪ گل بابونه دو قسمت
  ▪ برگ نعناع چهار قسمت
  ● طرز تهیه و مقدار مصرف :
  مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .
  ● نسخه شماره ۷- داروی جهت التیام زخم معده
  ▪ بابونه ۳۰ گرم
  ▪ زیره ۱۰ گرم
  ▪ نعناع ۳ گرم
  ▪ سنا ۳ گرم
  ● طرز تهیه و مقدار مصرف :
  داروهای فوق را که قبلا کوبیده شده باشد با هم مخلوط کرده و در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید ا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزی سه مرتبه هر دفعه یک فنجان نیم ساعت بعد از غذا میل کنید .
  ● نسخه شماره ۸- دارو های ضد کمبود شیره معده
  ▪ گیاه افسنطین دو قسمت
  ▪ دانه زیره دو قسمت
  ▪ گل بابونه دو قسمت
  ▪ برگ نعناع چهار قسمت
  ● طرز تهیه و مقدار مصرف :
  مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خر شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .
  ● نسخه شماره ۹- داروی جهت التیام زخم معده
  ▪ بابونه ۳۰ گرم
  ▪ زیره ۱۰ گرم
  ▪ نعناع ۳ گرم
  ▪ سنا ۳ گرم
  ● طرز تهیه و مقدار مصرف :
  داروهای فوق را که قبلا کوبیده شده باشد را با هم مخلوط کرده و در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزی سه رمتبه هر دفعه یک فنجان نیم ساعت بعد از غذا میل کنید .
  ● نسخه شماره ۱۰- داروی اشتهاآور
  ▪ برگ یونجه ۸ قسمت
  ▪ بابا آدم ۲قسمت
  ▪ دارچین ۱ قسمت
  ▪ شیرین بیان ۱قسمت
  ● طرز تهیه و مقدار مصرف :
  یک قاشق ذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت ۳۰ دققیه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی ۲ بار هر دفعه یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .
  ● نسخه شماره ۱۱- داروی دل درد همراه با اسهال
  ▪ پوست بلوط ۲۰ گرم
  ▪ نعناع ۱۰ گرم
  ▪ بابونه ۱۰ گرم
  ● طرز تهیه و مقدار مصرف :
  یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باش در یک لیوان آب جوش ریخته مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی ۳ بار هر دفعه یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید.
  ●● نسخه های تك دارویی اشتها اور
  ● نسخه شماره ۱-
  ▪ دارو : پوست دارچین ( Cinnamomum zeylanicm )
  ▪ مقدار مصرف : ۰/۵ تا ۱۰ گرم
  ● طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .
  ● نسخه شماره ۲-
  ▪ دارو : ریشه زنجبیل ( Zingiber officinalis )
  ▪ مقدار مصرف : ۰/۲۵ تا ۱۰ گرم
  ● طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .
  ● نسخه شماره ۳-
  ▪ دارو : میوه (دانه ) هل ( Elletaria cardamomum or Anomum C. )
  ▪ مقدار مصرف : ۱ تا ۲ گرم
  ● طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .
  ● نسخه شماره ۴-
  ▪ دارو : میوه فلفل سیاه ( Piper nigrum )
  ▪ مقدار مصرف : ۱ تا ۲ گرم
  ● طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر بار یک فنجان با کمی شکر یا عسل قبل از غذا میل کنید .
  ● نسخه شماره ۵-
  ▪ دارو : دانه گیاه شنبلیله ( Trigonella foenum - graecum )
  ▪ مقدار مصرف : ۴ تا ۱۰ گرم
  ▪ طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان قبل از غذا میل کنید .
  ● نسخه شماره ۶-
  ▪ دارو : برگ یا ریشه یا دانه سنبل ختائی ( Archangelica officinalis )
  ▪ مقدار مصرف : برگ ۱ تا ۳ گرم - ریشه ۱ تا ۲ گرم
  ● طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان قبل از غذا میل کنید .
  ● نسخه شماره ۷-
  ▪ دارو : میوه انیسون ( Pimpinella anisum )
  ▪ مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم
  ● طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان قبل از غذا میل کنید .
  ● نسخه شماره ۸-
  ▪ دارو : میوه ( دانه ) رازیانه ( Foeniculum vulgare )
  ▪ مقدار مصرف : بزرگسالان ۲ تا ۴ گرم
  ● طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان قبل از غذا میل کنید .

  موسسه اطلاع‌رسانی طعام اسرار
  عضو تحریریه علمی ایران سلامت

 2. #2
  دکتر نادر آفلاین است مدیر کل انجمن ها
  تاریخ عضویت
  Nov 2004
  موقعیت
  آمریکا
  ارسالها
  38,906

  پیشفرض

  قابل توجه افراد لاغر: زيتون را در برنامه غذايي خود بگنجانيد

  پزشكان و متخصصان تغذيه مي‌گويند افرادي كه تمايل دارند اشتهايشان زياد شود مي‌توانند با خوردن زيتون به اشتهاي خود بيفزايند، اما كساني كه قصد دارند لاغر شوند حتما از زيتون شور در رژيم غذايي خود استفاده كنند.

  به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، اين پزشكان همچنين عنوان كردند برگ زيتون فشارخون را كاهش داده و جوشانده برگ آن، مي‌تواند درد دندان را تسكين دهد.

  امروزه پزشكان روغن زيتون را در برنامه غذايي بيشتر افراد قرار مي‌دهند چرا كه مصرف روغن زيتون از سكته قلبي و ابتلا به انواع سرطان جلوگيري مي‌كند. اين روغن نقش بسيار مؤثري در پيشگيري از پيدايش بيماريهاي‌ قلبي ـ عروقي دارد و مصرف روزانه 20 تا 30 گرم روغن زيتون مي‌تواند از ابتلاي افراد به سكته قلبي جلوگيري كند.

  همچنين، مشخص شده كه روغن زيتون علاوه بر كاهش كلسترول و جلوگيري از پيدايش عوارض عروقي مانع رسوب كلسترول در درون رگها و تنگ شدن آنها مي‌شود.

  پزشكان مي‌گويند اگر روزي دو قاشق روغن زيتون ميل كنيد، سلامتي خود را تضمين كرده‌ايد
  عضو تحریریه علمی ایران سلامت

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

قوانین ارسال

 • نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید
 • نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • نمی توانید نوشته خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات متنی
گیفت کارت
تبلیغات در ایران سلامت