«جينکوبيلوبا» در درمان درد و التهاب موثر است


گروهي از کارشناسان طب گياهي در بررسي‌هاي جديد خود متوجه شده‌اند که گياه جينکوبيلوبا مي‌تواند در درمان درد و التهاب موثر باشد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، دکتر شارون دلان متخصص دانشگاه گلاسگو کاليدونيان در انگليس و دستياران وي در اين مطالعات دريافتند عصاره جينکوبيلوبا با عنوان EGb 761 واکنش‌هاي غيرعادي به دردهاي گرمايي را مثل مسکن‌هاي معمولي درد، کاهش مي‌دهد.

به گزارش روزنامه اکسپرس، اين متخصصان به اين نتيجه رسيدند که اين عصاره گياهي همچنين مي‌تواند براي بهبود التهاب‌هاي مزمن مفيد باشد.

براساس اين گزارش، اين عصاره گياهي توانايى تغيير انتقال پيام‌هاى عصبى و محافظت از اعصاب را دارد.

مطالعات روي حيوانات آزمايشگاهي اثر جينکوبيلوبا را در مهار انسداد و فعاليت بيش از حد راه‌هاى هوايى، بهبود انقباض عضلات قلبى و جريان خون عروق کرونري، خواص آنتى اکسيدانى، مهار تجمع پلاکتى، بهبود اکسيژن رسانى به مغز، خنثى کردن راديکال‌هاى آزاد که باعث حفاظت اکسيداتيو از ليپوپروتئين‌ها و سلول‌هاى مغزى در آلزايمر مى‌شود، گشادى عروق با تحريک فاکتور شل کننده عضلات، مهار نيتريک اکسيد که باعث شلى عضلات شده نشان داده است.

جينکو يک گياه دارويي است که جريان خون را در دست‌ها و پاها افزايش مي‌دهد و باعث بهبود کار مغز و تقويت حافظه کوتاه مدت مي‌شود. اين گياه دارويي خون رساني را به مغز افزايش مي‌دهد در نتيجه باعث مي‌شود قند بيشتري وارد سلول‌هاي مغزي شود و انتقال پيام‌هاي عصبي را تقويت مي‌کند.

جينکو داراي خواص آنتي اکسيداني است، زيرا باعث تقويت عمل پلاکت‌هاي خوني و سلول‌هاي عصبي و افزايش خون رساني به سيستم عصبي و مغز مي‌شود.