اثر نعنا بر دل‌درد

نعناع خواص بسیاری دارد. این گیاه حاوی اسانس خنک کننده‌ای به نام منتول است. پژوهشگران استرالیایی می‌گویند این اسانس، کانال‌‌های ضد درد در روده بزرگ را فعال می‌کند. به همین علت چای نعناع دل‌درد را برطرف می‌کند.


شاید یکی از ساد‌ه‌ترین شیوه‌های درمان دل‌درد نوشیدن چای نعناع باشد. مصرف چای نعناع برای درمان حساسیت روده که با عوارضی مانند اسهال، یبوست یا دل‌پیچه همراه است، توصیه می‌شود. پزشکان می‌گویند که علت حساسیت روده، منقبض شدن گروهی از عضلات روده است که اغلب با درد همراه می‌شود.

گروهی از پژوهشگران استرالیایی که در مورد خواص پزشکی نعناع تحقیق می‌کنند می‌گویند که اسانس خنک‌کننده‌ی نعناع این درد را برطرف می‌کند. این پژوهشگران بر روی گیرنده‌های عصبی عضلات روده در روی موش‌های آزمایشگاهی تحقیق کردند.

کاهش درد هنگام خنک شدن محیط روده

پژوهشگران آلمانی هم در مورد خواص چای نعناع تحقیق می‌کنند

یکی از کانال‌های عصبی موجود در عضلات روده بزرگ trpm8 نام دارد. این کانال عصبی هم‌خانواده‌ی گیرنده‌عصبی‌ای است که هنگام خوردن فلفل فعال می‌شود و با مخابره پیام به اعصاب مرکزی، موجب درک احساس سوزش می‌شود. پژوهشگران استرالیایی متوجه شدند کانال ‌trpm8 در برابر سرما واکنش نشان می‌دهد. این سرما می‌تواند ناشی از کاهش دما یا به دلیل حضور مواد خنک‌کننده مانند منتول باشد.

پژوهشگران استرالیایی همزمان با تحقیق بر روی موش‌های آزمایشگاهی، از گروهی از داوطلبانی که از حساسیت روده رنج می‌برند هم دعوت به همکاری کردند. به این داوطلبان توصیه شد هنگام درد‌شکم چای نعناع بنوشند. شمار قابل توجهی از این افراد گفته‌اند که پس از نوشیدن چای نعناع درد شکمشان به مراتب کمتر می‌شود.

سندروم حساسیت روده اغلب پس از التهاب در منطقه‌ای از روده بزرگ، پدید می‌آید.‎ چنین التهابی گیرنده‌های عصبی روده بزرگ را حساس می‌کند تا جایی که این گیرنده‌ها با کمترین تحریکی واکنش نشان‌می‌دهند. ورود منتول به روده بزرگ و مسدود کردن یکی از این گیرنده‌ها موجب کاهش درد می‌شود.

"کنش پایانه‌های عصبی مانند دعوای پسرخاله‌ها"

پژوهشگران استرالیایی متوجه شدند که علت بروز درد در بخش عضلانی روده بزرگ، کنش سه پایانه عصبی با یکدیگر است. یکی از این سه پایانه‌ها، پایانه کانال trpm8، دومی گیرنده فلفل و سومی گیرنده‌ عصبی‌ای است که بیشتر در برابر تحریکات مکانیکی عکس‌العمل نشان می‌دهد. این سه پایانه ارتباط نزدیکی با هم دارند و حتی در عضلات قطور‌تر با هم مرتبط اند.

حال اگر ماده‌ خنک‌کننده‌ای، پایانه trpm8 را سرد کند کانال ضد درد فعال می‌شود. فعالیت این کانال حساسیت دو گیرنده دیگر را کم و حتی متوقف می‌کند. پژوهشگران استرالیایی می‌گویند این سه پایانه مثل ۳ پسرخاله هستند. پسرخاله trpm8 که از خواب بیدار می‌شود، دو فامیل برآشفته‌اش را آرام می‌کند. به عقیده آنها رمز اثربخشی چای نعنا دقیقأ در کنش این سه پایانه نهفته است.

پژوهشگران استرالیایی در ادامه تحقیقات خود تأثیر مواد بسیار خنک‌کننده مانند "اسیلین" را بررسی می‌کنند. اسیلین در سیر یافت می‌شود. این پژوهشگران امیدوارند که در نهایت موفق به ساخت نوعی ترکیب دارویی شوند که مثل چای نعناع عمل کند اما اثر آن قوی‌تر باشد.

خبرگزاری آلمان