آب سيب‌زميني براي درمان زخم معده مفيد است

متخصصان دانشگاه منچستر در يك آزمايش جديد آشكار ساختند كه آب سيب زميني به بهبود و درمان زخم‌هاي معده كمك مي‌كند.

به گزارش سرويس «سلامت» ايسنا، اين متخصصان مي‌گويند: سيب‌زميني حاوي مولكولهاي آنتي باكتريال خاص و منحصر به فردي است كه اين مولكول‌ها مي‌توانند زخم‌هاي معده را درمان كنند.

به گزارش ديلي ميل، كارشناسان ميكروبيولوژي در دانشگاه منچستر انگليس اكنون اميدوار هستند كه با شناسايي خاصيت سيب‌زميني در اين زمينه از آب آن براي توليد مكمل‌هاي رژيمي روزانه استفاده كنند.

مطالعات نشان داده است باكتري‌هاي معده در حالي كه ممكن است در برابر آنتي‌بيوتيك‌ها مقاوم شوند و به شيوه‌اي خاص، قادر به مقاومت در برابر تاثيرات آنتي باكتريال آب سيب زميني نيستند.