بوي بد دهان، ناخوشايند است و شايد مشكلاتي در روابط بين فردي نيز ايجاد كند. مسواك زدن و استفاده از نخ دندان كمك زيادي به برطرف شدن بو مي‌كند. البته بهتر است با مسواك‌هاي مخصوصي زبان را هم به‌آرامي مسواك كنيد ولي بيشتر مردم با اين نوع مسواك زدن مشكل دارند. البته باكتري‌هاي روي پرزهاي زبان اندكي در ايجاد بوي بد دهان نقش دارند. اگر با اين توصيه‌ها مشكل برطرف نشد، احتمالا بايد به دنبال منشاء ديگري در داخل دهان بود و دندان‌ها را از نظر پوسيدگي و پركردگي بررسي و عفونت‌هاي دنداني يا مشكلات لثه را نيز درمان كرد. بعد از برطرف شدن همه اين موارد كه مربوط به دندان‌پزشكي است، بيمار بايد از نظر سيستم گوارشي و گوش حلق و بيني معاينه شود زيرا بيماري‌هاي اين اعضا نيز در ايجاد بوي بد دهان نقش مهمي دارند