اگر مبتلا به بواسير هستيد و رنج مي بريد:
يك در مان فوري و آسان
4 دانه انجير خشك را شب در ليوان با آب گرم خيس كنيد- صبح ناشتا و بعد از ظهر آنرا ميل كنيد.
اين كار را حداقل دو روز و حد اكثر هفت روز انجام دهيد، بيماري شما به طرز شگفت انگيزي درمان مي شود.
من خود مبتلا به اين بيماري زجر آور بوده ام ولي با اين درمان بهبودي كامل حاصل كرده ام.
موفق باشيد