سلامتيران: مديرکل دفتر سلامت و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي وزارت آموزش و پرورش گفت: نتايج طرح سنجش بينايي دانش آموزان نشان مي دهد 29 هزار و 847 نوآموز بدو ورود به دبستان مشکل بينايي دارند.
به گزارش سلامتيران، حسن ضياء الديني افزود: هر سال در طرح سنجش سلامت نوآموزان، بينايي دانش آموزان بررسي و مورد معاينه قرار مي گيرد و در پرونده سلامت آنها قيد مي شود. وي ادامه داد: دانش آموزاني که مشکل بينايي دارند با معرفي به مراکز پزشکي و درمانگاهها بايد عينک دريافت کنند. مديرکل دفتر سلامت و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي وزارت آموزش و پرورش تاکيد کرد: دانش آموزان در طول تحصيلي سه بار معاينه مي شوند. وي در ادامه با بيان اينکه 6 ميليون دانش آموز در کل کشور شناسنامه سلامت دارند، گفت: هم اکنون دانش آموزان پايه اول تا چهارم ابتدايي و اول راهنمايي شناسنامه سلامت دارند که بر حسب توانايي هر سال به روز مي شوند. ضياء الديني درباره نحوه حل کمبود مربي بهداشت در مدارس نيز تصريح کرد: سال گذشته در هر استاني تعدادي مربي بهداشت را از طريق خريد خدمات آموزشي در مدارس به کار گرفته بوديم که امسال نيز به آموزش و پرورش همه استانهاي کشور ابلاغ کرديم که قرارداد خود را تمديد کنند.